Z znanjem do boljšega zdravja

»42 maratonov v 42 dneh«

18. 09. 2018
V sredo, 12.9.2018 je v Črni na Koroškem potekal športno – dobrodelni dogodek v sklopu projekta »42 maratonov v 42 dneh«. Cilja projekta sta zbiranje denarnih sredstev za ustanovo Mali Vitez ter povezovanje rekreacije, športa in dobrodelnosti.

V času, ko je tekač Bogomir Dolenc tekel  19. zaporedni maraton, smo se na stojnicah predstavljala različna društva, zavodi, ustanove in ostali deležniki iz lokalne skupnosti. Ekipa Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) območne enote Ravne na Koroškem je pripravila delavnice za otroke ter predstavljala preventivne presejalne programe in projekte. Cilj našega sodelovanja je bil promovirati zdrav življenjski slog in teorijo prikazati tudi praktično.

V sodelovanju s Koroškim društvom za boj proti raku smo obiskovalce dogodka ozaveščali o raku na dojkah in modih. Pomagali smo si z namiznimi modeli za prikaz, katere so lahko zainteresirani pretipali in začutili spremembe v tkivu.  S pomočjo modela smo prikazali tudi debelo črevo ter patološke spremembe na njem, ob tem smo ljudi ozaveščali o preventivnem presejalnem programu SVIT (državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki) ter pomenu sodelovanja v presejalnih programih. Promovirali smo tudi pristop SOPA (Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola). Pripravljena smo imeli gradiva, ki so jih zainteresirani lahko odnesli s seboj.

Med obiskovalci so bili tudi otroci, za katere smo pripravili prilagojene vsebine. Ker se je dogodek odvijal na območju, ki je obremenjeno s težkimi kovinami, smo posebno pozornost namenili ravno informiranju otrok prek igre in delavnic. Otroci so se igrali igro, s katero spoznavajo pomen zaščitne in redne prehrane, gibanja, higiene ter problematiko onesnaženja okolja- »Življenje s svincem«. V delavnicah so si izdelovali modelčke zelenjave ter vetrnice. Presenetljivo so se tudi otroci zanimali za ostale programe in projekte, ki smo jih predstavljali.

Tekača je ves čas spremljala štafeta, v kateri je sodelovala tudi ekipa NIJZ OE Ravne na Kor. in z njim odtekla nekaj krogov na stadionu.