Kajenje

31. januar – Dan brez cigarete: Dan brez kajenja naj postane življenje brez kajenja

29. 01. 2020
Vsako leto 31. januarja obeležujemo dan brez cigarete, ki naj vsem kadilcem pomeni priložnost za opustitev kajenja. V Sloveniji še vedno kadi slaba četrtina odraslih prebivalcev, pri čemer jih kar dve tretjini želi kajenje opustiti. Čeprav opustitev kajenja prinaša velike koristi za zdravje vsakega kadilca, pa mnogi posamezniki težko prenehajo s kajenjem, še posebej, če poskušajo to sami, brez pomoči. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) vsem kadilcem, ki želijo opustiti kajenja in pri tem potrebujejo pomoč, svetujemo, da se vključijo v številne programe za opuščanje kajenja, ki so v Sloveniji brezplačno na voljo vsem uporabnikom.

Podatki različnih raziskav o razširjenosti kajenja v Sloveniji kažejo, da delež kadilcev v splošni populaciji ostaja okoli četrtine, medtem ko se v mlajših starostnih skupinah razširjenost kajenja zmanjšuje. »Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah iz leta 2018 kaže, da v Sloveniji več kot polovica (53 %) prebivalcev v starosti od 15 do 64 let ni nikoli kadila, nekdanjih kadilcev je slaba četrtina (23 %) in prav tako kadilcev (24 %). Raziskava z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji pa kaže, da se med mladostniki zmanjšuje razširjenost kajenja že vse od leta 2002, Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah pa tudi, da se je v preteklih nekaj letih razširjenost kajenja zmanjšala tudi med mladimi odraslimi,« je navedla Helena Koprivnikar z NIJZ.

Podatki iz omenjene nacionalne raziskave tudi razkrivajo, da želi večina kadilcev opustiti kajenje (62 %). Mnogi posamezniki zaradi zasvojenosti z nikotinom težko prenehajo s kajenjem, še posebej, če poskušajo to sami, brez pomoči. »V Sloveniji je na voljo več različnih in brezplačnih oblik pomoči. V zdravstvenih domovih v okviru Zdravstveno-vzgojnih centrov in Centrov za krepitev zdravja usposobljeni strokovnjaki nudijo podporo pri opuščanju kajenja, ki se lahko izvaja kot skupinske delavnice ali individualno svetovanje. Terapevt najprej ugotovi, kakšna je zasvojenost posameznega kadilca in kakšen je način rabe tobačnega ali povezanega izdelka, na podlagi tega pripravi podatke o posledicah kajenja na zdravje in predlaga najprimernejše načine zdravljenja. Zdravljenje zajema svetovanje (zlasti osebno in družbeno podporo ter vedenjsko in kognitivno terapijo) in farmakološko zdravljenje. Izbira farmakološkega zdravljenja je odvisna od bolnikovih želja, anamneze in kontraindikacij,« je pojasnil dr. Tomaž Čakš z NIJZ in navedel, da je v okviru NIJZ na voljo brezplačna anonimna številka 080 2777, ki je objavljena na vsaki cigaretni škatlici in na katero se lahko obrnejo po pomoč tisti, ki bi želeli prenehati s kajenjem. Ministrstvo za zdravje je zagotovilo dodatna sredstva za razširitev delovanja telefonskega svetovanja, tako da je sedaj na voljo vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, in vključuje tudi proaktivno telefonsko svetovanje, kjer sta dva telefonska klica namenjena podpori, preprečevanju ponovnega kajenja in reševanju trenutnih težav.

Pomemben poudarek opuščanju kajenja namenjajo tudi v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik (Klinika Golnik), kjer zdravijo bolnike z različnimi pljučnimi in drugimi obolenji, na razvoj katerih lahko pomembno vpliva tudi kajenje. »Ko je posameznik v bolnišnici, lahko to poviša njegovo dovzetnost za sporočila, povezana z opustitvijo kajenja, zato imajo zdravstveni delavci v tem času zelo pomembno vlogo pri spodbujanju opuščanja kajenja. Na Kliniki Golnik imamo oblikovan multidisciplinarni tim zdravnikov, medicinskih sester in psihologinje, ki poskrbijo za beleženje kadilskega statusa pri vseh hospitaliziranih pacientih, dajanje kratkega nasveta vsem kadilcem in tudi sledenje pacientom po odpustu iz bolnišnice,« je povedala dr. Saša Kadivec s Klinike Golnik. V zadnjem času se še posebej posvečajo izobraževanju zdravstvenih delavcev na tem področju in krepitvi spremljanja bolnikov po odpustu iz klinike.

Podpora pri opuščanju kajenja je v Sloveniji na voljo tudi prek interneta, kjer na spletni strani med.over.net. deluje forum »kajenje«, prav tako pomoč nudijo različne nevladne organizacije, kot je na primer Slovenska zveza za javno zdravje in tobačno kontrolo (SZOTK), kjer opozarjajo tudi na problematiko izpostavljenosti tobačnemu dimu. Pri tem izpostavljajo 2.000 še nerojenih otrok v Sloveniji, ki so vsako leto izpostavljani tobačnemu dimu zaradi kajenja matere. »Vse nosečnice bi si morale prizadevati za okolje brez tobačnega dima, tudi po porodu bi morale za novorojenčke in otroke ohranjati okolje brez tobačnega dima. Zaradi sprememb presnove nikotina je opustitev kajenja za nosečnice lahko še težja, imajo lahko težje odtegnitvene simptome,« je povedala Mihaela Lovše, vodja SZOTK, in poudarila: »Varne stopnje kajenja med nosečnostjo ni. Največja pridobitev za zdravje matere in še nerojenega otroka je, da nosečnice povsem opustijo kajenje, ne le da zmanjšajo število pokajenih cigaret ter povsem opustijo kakršnekoli izdelke z nikotinom«. Zato spodbujajo ženske, naj opustijo kajenje oziroma izdelke z nikotinom že pred zanositvijo.

Z zakonskimi ukrepi za omejitev rabe tobaka

Vsako leto za posledicami kajenja v Sloveniji umre več kot 3.000 prebivalcev, zato z namenom  preprečevanja začetka kajenja in spodbujanja opuščanja kajenja uvajamo številne ukrepe. Eden zadnjih, v okviru celovitega nabora učinkovitih ukrepov, ki jih je prinesel novi Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, je uvedba enotne embalaže, ki je za cigarete in tobak za zvijanje obvezna od 1. januarja 2020. Z uvedbo enotne embalaže sporočamo, da gre za izdelke, ki niso nekaj vsakdanjega in sprejemljivega. Pred zavajajočim vplivom trženja in oglaševanja s pomočjo embalaže želimo še posebej zaščititi otroke in mlade. Enotna embalaža je eden izmed učinkovitih ukrepov celovitega pristopa nadzora nad tobakom, ki prispeva k znižanju deleža kadilcev, še posebej med mladimi. S tem ukrepom se Slovenija pridružuje najnaprednejšim državam v svetu na tem področju, kot so Avstralija, Francija, Velika Britanija, Irska in Norveška«, je povedala 

Embalaža tobačnih izdelkov je pomemben način oglaševanja, ki predstavlja premični reklamni pano za spodbujanje uporabe tobačnih izdelkov, saj jih naredi bolj privlačne, oglašuje in spodbuja njihovo potrošnjo, usmerja pozornost od zdravstvenih opozoril in zavaja k razmišljanju, da so nekateri tobačni izdelki manj škodljivi kot drugi. »Z enotno embalažo odstranimo oglaševalske elemente z embalaže, zmanjša se privlačnost tobačnih izdelkov, prepreči se oglaševanje in promocijo tobačnih izdelkov s pomočjo embalaže, zmanjša se napačno zaznavanje manjše škodljivosti določenega izdelka zaradi značilnosti embalaže, poveča se vidnost in učinkovitost zdravstvenih opozoril,« je povedala Helena Koprivnikar z NIJZ in dodala, da se prek teh mehanizmov predvsem zmanjša obseg začetkov kajenja, torej kajenja med mladostniki in mladimi odraslimi, spodbuja pa se tudi opuščanje kajenja ter prepreči ponoven začetek kajenja med nekdanjimi kadilci. Prvi podatki iz držav, ki so enotno embalažo že uvedle, potrjujejo omenjene učinke. Gre pa za dolgoročen ukrep, ki bo svoje največje učinke pokazal z leti, tako kot cel paket zakonskih ukrepov, ki je dolgoročne narave. Maja 2020 bo stopil v veljavo še zadnji od ukrepov iz novega zakona, to je prepoved značilnega okusa mentola.

Pomemben ukrep, ki ga je uvedel nov zakon z namenom boljšega nadzora nad prepovedjo prodaje tobačnih in povezanih izdelkov mladoletnim ter prepovedjo oglaševanja in promocije teh izdelkov, je tudi uvedba dovoljenj za prodajo. »Ministrstvo za zdravje je izdalo že več kot 6.000 dovoljenj za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov. Seznam izdanih dovoljenj in seznam prepovedi prodaje, ki so bile izrečene zaradi ugotovljenih kršitev prepovedi prodaje mladoletnim, sta objavljena na spletni strani Ministrstva za zdravje,« je povedala Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje. 

Zakonodajne ukrepe pozdravljajo tudi nevladne organizacije. Nina Rogelj z Mladinske zveze Brez izgovora je ob tem povedala: »Zakon v veliki meri ščiti predvsem nekadilce in mlade pred agresivno tobačno industrijo, katere glavni cilj je dobiček, kar pomeni, da potrebujejo čim več kadilcev. Glavni vzvod, ki ga uporabljajo, je ciljano oglaševanje mladim, kar zakon uspešno prepoveduje, sedaj pa nas čakajo novi izzivi, kot je visoka porast uporabe povezanih nikotinskih izdelkov, kot so elektronske cigarete. Kljub temu da vsebujejo številsko manj kemikalij kot klasične cigarete, povzročajo močno odvisnost z nikotinom, obenem pa po njih posegajo predvsem mladi, ki se nevarnosti uporabe ne zavedajo in ki drugače najverjetneje sploh ne bi začeli kaditi."

Na globalnem nivoju se število kadilcev  zmanjšuje

V najnovejšem globalnem poročilu o tobaku iz decembra 2019 Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) prvič predvideva, da se število moških uporabnikov tobaka zmanjšuje, kar kaže na močan premik svetovne tobačne epidemije. Ugotovitve kažejo, kako lahko aktivnosti vlade, zaščitijo skupnosti pred tobakom, rešijo življenja in preprečijo ljudem, da bi trpeli zaradi njegovih posledic. “SZO predvideva, da bo do konca leta 2020 v primerjavi z letom 2018, na svetu 10 milijonov manj uporabnikov tobaka in še 27 milijonov manj do leta 2025, skupaj pa je na celem svetu še vedno 1,3 milijarde kadilcev,” izpostavlja dr. Aiga Rurane, predstavnica in vodja urada SZO v Sloveniji, in dodaja: “Približno 60 % držav opaža upad uporabe tobaka od leta 2010. Zmanjšanje svetovne rabe tobaka kaže, da lahko vlade, ko uvedejo in okrepijo celovite ukrepe, ki temeljijo na dokazih, zaščitijo blaginjo svojih državljanov in skupnosti. Med njimi je pomoč pri opuščanju uživanja tobaka, kot to določa Okvirna konvencija SZO o nadzoru nad tobakom (WHO FCTC) – zaščita ljudi pred tobačnim dimom, opozarjanje ljudi na nevarnosti tobaka, uveljavljanje prepovedi oglaševanja, promocije in sponzorstev tobačnih izdelkov ter povišanje davkov na tobak.”