Z znanjem do boljšega zdravja

3. Regijsko srečanje Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji

15. 12. 2017
22. 11. 2017 smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje - OE Maribor pripravili 3. regijski dogodek v okviru projekta »Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji«.

Na strokovnem srečanju, ki je potekalo pod naslovom »Kako pridobivati in izboljševati kompetence za aktivno vključevanje v trg dela in skupnost v različnih življenjskih obdobjih?«, so s svojimi predstavitvami aktivno sodelovali (s klikom na ime ustanove lahko dostopate do dodatnih informacij):

  • Olivera Stanojević Jerković - Nacionalni inštitut za javno zdravje - OE Maribor
  • Milan Stojanović - Nacionalni inštitut za javno zdravje - OE Maribor
  • Lili Miloševič  - Mozaik, društvo za socialno vključenost, so. p., na naslednji povezavi
  • Matjan Cojhter - Zaposlitveni center Avantus
  • Monika Špes - Zaposlitveni center Avantus
  • Ana Pleško - Simbioza Genesis, socialno podjetje, na naslednji povezavi
  • Alenka Sagadin Mlinarič - Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza, na naslednji povezavi

Strokovno srečanje je potekalo v luči pred kratkim sprejete Strategije dolgožive družbe. Spregovorili smo o možnostih pridobivanja znanj in veščin za lažje in hitrejše vključevanje na trg dela ali v skupnosti v različnih življenjskih obdobjih, s poudarkom na vključevanju starejših.

Skupaj s sodelujočimi smo želeli prepoznati ovire in obstoječe priložnosti v našem okolju. Izpostavimo lahko razpravo o možnostih posredovanja informacij, da bi le-te uspešno dosegle posameznike znotraj ciljnih skupin. Aktivnosti v nekaterih okoljih namreč dobro zaživijo in uspešno delujejo, v drugih nekoliko manj in ne dosegajo vseh tistih, ki so jim namenjene. Postavlja se vprašanje, ali je količina informacij zadostna in ali so primerno dostopne. Morda bi bila  v ta namen smiselna uvedba dodatnih informacijskih točk v skupnosti, kjer bi bile potrebne informacije dostopne, pri čemer ne smemo pozabiti na prilagoditev komunikacijskih kanalov posebnostim okolja ter ciljnim skupinam, zlasti starejšim.