Sporočila za javnost

27. september – Svetovni dan turizma 2017

27. 09. 2017
Svetovni dan turizma, ki ga vsako leto obeležujemo 27. septembra 2017 in je namenjen ozaveščanju o globalnem pomenu turizma, letos poteka pod geslom: »Trajnostni turizem: sredstvo za razvoj«. Svetovna turistična organizacija (UNWTO) želi opozoriti, da lahko turizem prispeva k vsem trem dimenzijam trajnostnega razvoja – ekonomskemu, družbenemu in okoljskemu. Odgovoren razvoj turizma ne sme biti škodljiv za okolje ter družbeno in kulturno dediščino. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ob tem vsem potnikom svetujemo, da se pred potovanjem pozanimajo o morebitnih nevarnostih za zdravje in poskrbijo pred ustrezno zaščito, tudi s pravočasnim cepljenjem.

Število mednarodnih potnikov vsako leto narašča. Od leta 1950, ko je v tujino potovalo 250 milijonov ljudi letno, se je število mednarodnih potnikov v letu 2016 povzpelo že na več kot 1,2 milijardi. Do leta 2030 naj bi potovalo že več kot 1,8 milijarde ljudi. Tudi Slovenci spadamo med narode, ki zelo pogosto potujemo v tujino. Največ potovanj opravimo v naši bližnji okolici, neredko pa se podamo tudi v bolj oddaljene in eksotične konce sveta. Potniki so na potovanju izpostavljeni drugačnim naravnim, klimatskim, higienskim, prometnim in zdravstvenim razmeram kot doma, zato je že pred potovanjem potrebno poskrbeti za zaščito zdravja na poti.

Pred potovanjem se pozanimajmo o nevarnostih za zdravje

Potniki se naj pred odhodom na pot pozanimajo o morebitnih nevarnostih za zdravje na predvidenem potovanju ter ukrepi za zaščito zdravja na potovanju. Najpogostejše zdravstvene težave na potovanju predstavljajo potovalna driska, okužbe zgornjih dihal, okužbe kože, spolno prenosljive bolezni, bolezni, ki jih prenašajo komarji in drugi insekti, ugrizi in piki živali, poškodbe, višinska bolezen, potovalna slabost, težave zaradi časovnega zamika, sončne opekline in številne druge. Za vsakega potnika je pomembno, da se seznani z osnovnimi preventivnimi ukrepi za preprečevanje zdravstvenih težav na poti (varna hrana in pijača, higiena rok, zaščita pred piki insektov, zaščita pred škodljivimi vplivi okolja, zaščita pred spolno prenosljivimi obolenji) ter se seznani z vsebino potniške lekarne. Če potnik potuje na področja z večjim tveganjem za nekatere nalezljive bolezni, mora pred potovanjem opraviti določena preventivna cepljenja in prejeti zdravila za zaščito pred malarijo.

Ambulante za potnike

Potniki lahko informacije o zaščiti zdravja na potovanju pridobijo pri izbranem zdravniku ali v specializiranih ambulantah za potnike, ki delujejo na vseh devetih območnih enotah (OE) NIJZ. V ambulantah za potnike na NIJZ obravnavamo 5000–6000 potnikov letno. Potniki lahko v ambulantah NIJZ opravijo preventivna cepljenja proti rumeni mrzlici, hepatitisu A in B, tifusu, meningokoknemu meningitisu in steklini ter poživitveno cepljenje proti ošpicam, otroški paralizi, tetanusu, davici in oslovskemu kašlju. Potnikom po potrebi predpišemo zdravila za preprečevanje malarije, zdravila za zaščito pred višinsko boleznijo in potovalno slabostjo. Potnike seznanimo tudi z vsebino priporočene potniške lekarne. Obravnava je v ambulantah za potnike NIJZ prilagojena posameznemu potniku. Informacije o delovanju ambulant za potnike na NIJZ se nahajajo na spletni strani na nasledni povezavi