Z znanjem do boljšega zdravja

27 odstotkov receptov predpisanih za zdravila za bolezni srca in ožilja

26. 10. 2016
Po podatkih publikacije Poraba zdravil v Sloveniji 2015, ki smo jo pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), je bilo v letu 2015 največ receptov izdanih za zdravila za bolezni srca in ožilja (26,6 % vseh receptov). Poleg te skupine zdravil je bilo največ receptov predpisanih še za zdravila z delovanjem na živčevje (18,9 % vseh receptov) ter za bolezni prebavil in presnove (12,4 % vseh receptov).

Zdravila za bolezni srca in ožilja (skupina C) so najpogosteje predpisana zdravila. Razvrščena so v 9 podskupin. V letu 2015 je bilo izdanih 4,58 milijonov receptov v vrednosti več kot 77 milijonov evrov. Glede na leto 2014, je bilo predpisano primerljivo število receptov, stroški zdravil pa so se znižali za  5 %. Predpisanih je bilo 2220 receptov na 1000 prebivalcev.

V Sloveniji je leta 2015 povprečno 24,5 % prebivalcev prejemalo katerakoli zdravila za bolezni srca in ožilja, razen zdravil za spreminjanje ravni serumskih lipidov. Največ v Pomurju (28,2 %) najmanj pa v Obalno-kraški regiji (22.4 %).


Slika: Odstotek oseb, katerim so bila predpisana zdravila za bolezni srca in ožilja v posameznih statističnih regijah Republike Slovenije v letu 2015.


Največje deleže v predpisanih zdravilih za bolezni srca in ožilja so zavzemali: antagonisti adrenergičnih receptorjev beta  (783 tisoč receptov), zaviralci kalcijevih kanalčkov (420 tisoč receptov) in zdravila z delovanjem na renin – angiotenzinski sistem (1,7 milijona receptov).


Antagonisti adrenergičnih receptorjev beta

V letu 2015 je bilo za antagoniste adrenergičnih receptorjev beta (C07) predpisanih 3 % več receptov in porabljenih 6 % več sredstev kot leto prej. Povprečna vrednost enega recepta s predpisanimi zdravili iz podskupine C07 je bila 12 evrov. Najpogosteje so se predpisovali selektivni antagonisti adrenergičnih receptorjev beta, ki so v letu 2015 zavzemali 82 % delež v številu predpisanih receptov v podskupini C07. V letu 2015 se je njihovo predpisovanje povečalo za 5,6 %, njihovi stroški pa za 1 %. Najpogosteje je bil predpisan bisoprolol s 494 tisoč recepti v vrednosti 5 milijonov evrov. Sledil mu je metoprolol z 63,5 tisoč recepti.


Zaviralci kalcijevih kanalčkov

V letu 2015 se je število receptov zaviralcev kalcijevih kanalčkov (C08) glede na leto 2014 zmanjšalo za 0,3 %, stroški za zdravila pa za 4 %. Povprečna vrednost recepta z zdravili iz podskupine C08 je znašala 15 evrov. Večina predpisanih zdravil iz te skupine je pripadala selektivnim zaviralcem kalcijevih kanalčkov z delovanjem na žile, od tega je bilo največ derivatov dihidropiridina, in sicer amlodipin  s 152 tisoč recepti v vrednosti 1,8 milijona evrov in lacidipin s 121 tisoč receptov v vrednosti 1,8 milijona evrov. Največ zaviralcev kalcijevih kanalčkov so predpisali v jugovzhodni Sloveniji in v pomurski i regiji, najmanj pa v goriški in primorsko-notranjski regiji. 6 % vseh prebivalcev Slovenije prejema zdravila, ki delujejo kot zaviralci kalcijevih kanalčkov.


Zdravila z delovanjem na renin – angiotenzinski sistem

Leta 2015 je bilo v skupini zdravil za bolezni srca in ožilja največ receptov (37,3 %)predpisanih za zdravila z delovanjem na renin – angiotenzinski sistem (C09). Porabljenih je bilo 39 % sredstev skupine C. Predpisanih je bilo 1,7 milijonov receptov v vrednosti 30 milijonov evrov. Predpisanih je bilo 194.402.356 DDD oziroma 258,2 DID zdravil z delovanjem na renin-angiotenzinski sistem. Največji delež v številu in v vrednosti izdanih zdravil so zavzemala enokomponentna zdravila iz skupine zaviralcev angiotenzinske konvertaze. V letu 2015 je bilo predpisanih 105.525.492 DDD oziroma 140,1 DID zdravil iz te skupine. Najpogosteje so se predpisovala zdravila s perindoprilom s 372,5 tisoč recepti v vrednosti 4,9 milijon EUR. Največ zdravil z delovanjem na renin-angiotenzinski sistem so predpisali v posavski regiji, najmanj pa v obalno-kraški regiji. 19,8 % vseh prebivalcev Slovenije prejema zdravila z delovanjem na renin-angiotenzinski sistem.


Zdravila za spreminjanje ravni serumskih lipidov

V letu 2015 se je število receptov za zdravila za spreminjanje ravni serumskih lipidov (C10) povečalo za 2,5 %, stroški pa so bili 3 % nižji. Predpisanih je bilo 845 tisoč receptov v vrednosti 14 milijonov evrov. Vrednost enega recepta je znašala 17 evrov in se znižuje že peto leto zapored (od 36,27 EUR v letu 2011; 31,74 EUR v letu 2012; 29,77 EUR v letu 2013 in 17,47 v letu 2014).

Porabljenih je bilo 89.093.074 DDD zdravil za spreminjanje ravni serumskih lipidov oziroma 118,3 DID. Znotraj podskupine zdravil za spreminjanje ravni serumskih lipidov (enokomponentna zdravila) so najpogosteje predpisovali zaviralce reduktaze HMG – CoA, pri čemer je bil najpogosteje predpisan rosuvastatin. 11,4 % vseh prebivalcev Slovenije prejema zdravila za spreminjanje ravni serumskih lipidov.pri čemer so jih največ predpisali v zasavski, najmanj pa v goriški regiji.


Več informacij se nahaja v publikaciji Poraba zdravil v Sloveniji v letu 2015, ki je dostopna na naslednji povezavi.

Sorodne vsebine:

Datoteke: