Z znanjem do boljšega zdravja

26. september - Svetovni dan kontracepcije

25. 09. 2020
Letos že trinajstič obeležujemo Svetovni dan kontracepcije, ki ga je med drugimi organizacijami podprla tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Namenjen je osveščanje o kontracepcijskih možnostih, izboljšati spolno zdravje in prizadevanje za svet, v katerem bo vsaka nosečnost zaželena.

Na svetu je po ocenah letno 211 milijonov nosečnosti, od teh 40% neželenih; polovica se konča s prekinitvijo nosečnosti. Vsako leto rodi 16 milijonov deklet med 15 in 19. letom in milijon deklet mlajših od 15 let. Predstavljajo veliko ranljivost in tveganje za usodne komplikacije.

Še zlasti za mlade je pomembno, da so dobro informirani in lahko sprejemajo odločitve o svojem spolnem in reproduktivnem zdravju. Zaželeno je, da se par skupaj odloča o primernem načinu zaščite in času za spočetje otroka. Posebej pa je pomembno, da ženske poznajo vse možnosti kontracepcije, si zberejo metodo, ki jim najbolj ustreza ter s tem prispevajo h kvalitetnemu, polnem in dostojanstvenem življenju. Zdrava in varna spolnost namreč pomembno vpliva na kakovost našega življenja.

Letošnje leto strokovna javnost poudarja pomen izbire primerne, varne in učinkovite kontracepcijske metode pri ženskah, ki imajo kronične nenalezljive in druge bolezni. Npr. kontracepcije, ki vsebujejo estrogene se morajo izogibati ženske, ki so imele infarkt ali krvni strdek.

Kontracepcija je zelo pomembna za zdravo spolnost. Zaskrbljujoče je, da več kot četrtina spolno aktivnih parov pri nas ne uporablja nobene metode kontracepcije.

Najbolj poznani in uporabljeni kontracepcijski metodi pri nas sta kondom in hormonske kontracepcijske tablete.

Kar tri četrtine mladih, to potrjujejo različne raziskave, se pri prvem spolnem odnosu zaščiti s kondomom, kar je najbrž rezultat dolgoletne tradicije osveščanja in kampanj proti okužbi s HIV/aidsom. S »spolno kariero« uporaba kondoma drastično pade, tudi z nastopom partnerstev, in le-ta znaša manj kot četrtino spolno aktivnih partnerjev. Iz perspektive prenosa spolno prenosnih bolezni je to lahko problematično, saj opažamo fenomen zaporednih resnih zvez, tudi več v enem letu.

Svetovna zdravstvena organizacija poudarja pomen integracije kontracepcije s HIV/aids preventivo in preprečevanjem ostalih spolno prenosnih bolezni. Oralna kontracepcija je zelo zanesljiva metoda preprečevanja neželene nosečnosti, ne ščiti pa pred okužbami s spolno prenosnimi boleznimi. Zato še posebno mladim in zlasti vsem tistim, ki menjujejo spolne partnerje, poleg uporabe hormonske kontracepcije priporočamo t.i. dvojno zaščito s sočasno uporabo kondoma.

Po podatkih raziskave EHIS iz leta 2014 so pari v rodni dobi, ki so imeli spolne odnose v zadnjih 4 tednih in ne načrtujejo nosečnosti, pri zadnjem spolnem odnosu uporabili naslednje metode kontracepcije:

  • Hormonsko kontracepcijo v 24 %
  • Kondom 20 %
  • Prekinjen odnos 9%
  • Maternični vložek 9 %
  • Sterilizacijo 3 %
  • Naravne metode uravnavanja rodnosti 3 %
  • Postkoitalno tabletko 0,2 %
  • Drugo 0,2 %.

Kar 31 % parov v rodni dobi, ki ne načrtujejo nosečnosti, pa pri zadnjem spolnem odnosu ni uporabilo nobene metode kontracepcije. Slabša je bila uporaba v višjih starostnih skupinah.

Letno v Sloveniji zabeležimo okoli 8 umetnih prekinitev nosečnosti na 1000 žensk v rodni dobi, najpogosteje pri ženskah, ki so predhodno že rodile, zato je zelo pomembno načrtovanje družine tudi po porodu. Več o kontracepciji in načrtovanju družine po porodu si lahko preberete na spletni strani ZDAJ.net (https://zdaj.net/poporodno-obdobje/kontracepcija-in-nacrtovanje-druzine/).

Podatki o različnih kontracepcijskih metodah in učinkovitosti posamezne metode so v angleškem jeziku dostopni na spletni strani Svetovnega dne kontracepcije na naslednji povezavi.