Moj življenjski slog

25 let Slovenske mreže zdravih šol

07. 11. 2018
Slovenska mreža zdravih šol, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje, praznuje 25-letnico svojega delovanja.

Leta 1993 je v pilotnem projektu sodelovalo 12 šol, danes pa je v mrežo dejavno vključenih že 375 šol iz vse Slovenije. Ob nadaljnji podpori Ministrstva za zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je pred vrati nova širitev. Želimo si, da bi naša načela in princip delovanja v prihodnje posvojile vse slovenske šole.

Ob tej priložnosti so se sestali koordinatorji in ravnatelji Zdravih šol ter drugi sodelujoči, ki že od vsega začetka sledijo skupnemu cilju - spodbujati, krepiti in omogočati zdrav življenjski slog v vsakodnevnem življenju vseh, ki šolo obiskujejo ali v njej delajo.  Mojca Bevc, nacionalna koordinatorica mreže zdravih šol, je povedala: »Slovenska mreža zdravih šol živi in se razvija že 25 let – zahvaljujoč dobro postavljeni strukturi delovanja, podpori odgovornih ministrstev, sistematični in kontinuirani nacionalni in regijski koordinaciji, podpori ravnateljev in veliki zavzetosti vodij timov ter njihovih sodelavcev

Prednosti vključitve v Mrežo zdravih šol

Mreža zdravih šol temelji na mednarodnih dognanjih in usmeritvah za področje zdravja otrok in mladostnikov (predvsem SZO), ki jih prilagaja nacionalnim smernicam in aktualnim izzivom. Zaradi dobre strukture in organiziranosti je mreža sposobna obravnavati aktualne javnozdravstvene izzive. Ob tem pa krepi dialog s pedagoškimi delavci in se odziva na njihove potrebe.

Za sodelujoče v Mreži zdravih šol so na voljo številna brezplačna izobraževanja, usposabljanja in svetovanja, deležni so pobude in usmeritve za različne dejavnosti, vključno z že izdelanimi programi in pripadajočimi gradivi. Poleg tega sta v okviru mreže omogočena prenos informacij in izmenjava dobrih praks.

Izvajanje promocije zdravja v šolskem okolju

Nacionalni inštitut za javno zdravje je leta 2016 izvedel analizo med vsemi šolami – tako zdravimi kot drugimi. Ena od ugotovitev analize je bila, da so tako Zdrave šole kot druge šole izpostavile potrebo po sistematičnem vodenju in podpori s strani odgovornih institucij. Druge šole so to izrazile v veliko večji meri kot Zdrave šole, kar bi lahko pripisali dejstvu, da so bile Zdrave šole deležne dolgoletnega sistematičnega usmerjanja in strokovne podpore s strani NIJZ, druge pa ne in si tega želijo.  Poročilo izvajanje  promocije zdravja v šolskem okolju najdete na naslednji povezavi.

Razvoj Slovenske mreže zdravih šol

Temelj za vzpostavitev Evropske mreže zdravih šol je bila leta 1986 sprejeta Ottawska listina, ki je nastala na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Sveta Evrope in Evropske komisije.

V slovenskem prostoru sta bila ideji naklonjena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za zdravje. Slednje je leta 1993 spodbudilo Inštitut za varovanje zdravja RS (danes Nacionalni inštitut za javno zdravje), da začne načrtovati in izvajati promocijo zdravja v šolah.

»Vsi vključeni sledimo istemu cilju – kako ohraniti in izboljšati naše zdravje. V medsebojnem sodelovanju ter mreženju vidimo priložnost za celostni pristop pri promociji zdravega življenjskega sloga. Z gotovostjo namreč lahko trdimo, da so vsebine zdravja življenjskega pomena in se dotikajo  vsakega od nas. Zato je še kako pomembno, da so sistematično zastopane tako v rednem kot skritem kurikulumu in so del vzgojno-izobraževalnega procesa, saj lahko pridobljeno znanje in veščine pomembno prispevajo k boljšemu zdravju, dobremu počutju, učni uspešnosti in kvaliteti življenja šolarjev, učiteljev in staršev,« je povedala Mojca Bevc.