Z znanjem do boljšega zdravja

20. junij - Mednarodni dan beguncev

20. 06. 2017
V okviru obeležitve Mednarodnega dneva beguncev se Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) skupaj z Mednarodno organizacijo za migracije (IOM) predstavlja s svojimi aktivnostmi, ki jih razvija skupaj, na Prešernovem trgu od 13. do 17. ure.

Z IOM smo izvedli tromesečni pilotni projekt, »Re-Health - Support Member States under particular migratory pressure in their response to health related challenges«, podprtega s strani Generalnega direktorata Evropske komisije za zdravje in varstvo potrošnikov (DG SANTE) - CHAFEA. Cilj projekta je bil podpreti države članice EU, ki se soočajo s povečanimi prihodi migrantov (Grčija, Hrvaška, Italija in Slovenija) pri prepoznavanju in ustrezni obravnavi njihovih zdravstvenih težav. V okviru projekta je IOM v sodelovanju z Evropsko komisijo pripravil tudi večjezični knjižici, in sicer priročnik za zdravstvene delavce (»Handbook for Health Professionals«) ter osebni zdravstveni karton (»Personal Health Record« (PHR)), ki sta namenjeni beleženju relevantnih zdravstvenih podatkov in potreb beguncev ter drugih migrantov.

Več informacij o projektu je dostopnih na spletnih straneh: http://re-health.eea.iom.int/ in http://www.slovenia.iom.int/activities/re-health-%E2%80%93-supporting-member-states-under-particular-migratory-pressure-their-response.

V okviru programa smo predstavili aktivnosi v Bruslju ter konec maja organizirali okroglo mizo,  je bil predstavljen projekt Re-Health, njegov razvoj in dosežki v Sloveniji, ter tudi širši kontekst za razumevanje zdravja migrantov v Sloveniji in Evropski uniji. V Sloveniji se projekt Re-Health na terenu izvaja od februarja 2017, ko je v sodelovanju z Mednarodno organizacijo za migracije in s podpro Ministrstva za zdravje ter Ministrstva za notranje zadeve, NIJZ za polovični delovni čas zaposlil tri kulturne mediatorje v zdravstvu. Kulturni mediatorji v zdravstvu nudijo podporo v komunikaciji med medicinskim osebjem in prosilci za azil, in sicer v arabskem ter farsi jeziku. Za arabski jezik sta zaposlena ena ženska in en moški mediator, za farsi jezik pa en moški mediator. Kulturni mediatorji v zdravstvu delajo v Azilnemu domu v Ljubljani na Viču in dveh njegovih izpostavah, na Kotnikovi v Ljubljani in v Logatcu. Pilotni projekt Re-health se je uradno zaključil s 31. 5. 2017, IOM pa skupaj z Evropsko komisijo – DG SANTE pripravlja nadaljevalno fazo projekta, v kateri naj bi poleg omenjenih štirih držav sodelovali še Srbija in Ciper.

Tudi zaradi tovrstnih praks, ki ne omogočajo dostopa do zdravstvenih storitev prosilcem za azil, se Slovenija na področju zdravja migrantov uvršča na predzadnje mesto med osemintridesetimi državami vključenih v raziskavo MIPEX (Indeks politike vključevanja migrantov).

Ob zaključku okrogle mize, na katero so bili povabljeni ključni akterji na področju migracij in zdravja ob prisotnosti IOM iz Bruslja  so bili izpostavljeni predvsem naslednji zaključki in predlogi:

  • Migracije so področje, s katerim se bomo vse bolj soočali tako v družbi nasploh kot na področju javnega zdravja;
  • Potreben je sistemski pristop in medsebojno redno usklajevanje na nivoju države z namenom nasloviti problem dostopa prosilcev za azil do potrebnih zdravstvenih storitev v Sloveniji;
  • Sprememba zakonodajne osnove (morebiti v sklopu trenutne reforme Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) bi omogočala prosilcem za azil, ki jim je zdaj na voljo le nujno zdravljenje, dostop do primarne in sekundarne zdravstvene oskrbe v okviru obveznega ter dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja;
  • Vključitev večjega števila kulturnih mediatorjev v mrežo podpore za prosilce za azil ter migrante drugih kategorij ter zdravstvene delavce bi preko boljše komunikacije in razumevanja omogočila kakovostnejšo zdravstveno oskrbo;
  • Priporočljiva je izvedba periodičnih usposabljanj in celovitega izobraževanja za zdravstvene delavce ter kulturne mediatorje;
  • Potrebno je osveščanje javnosti na področju migracij in javnega zdravja.