Z znanjem do boljšega zdravja

20.–26. oktober 2019: Mednarodni teden preprečevanja zastrupitev s svincem PREPOVEJMO SVINČENE BARVE

23. 10. 2019
Ravne na Koroškem, 18. oktober 2019 – Globalno zavezništvo za odpravo svinčene barve, ki deluje v okviru mednarodnega programa za kemijsko varnost Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), je v svojem načrtu določilo cilj, da do leta 2020 vse članice SZO sprejmejo ustrezno zakonodajo za prepoved proizvodnje in uporabe svinčenih barv. Vsako leto je zadnji teden oktobra namenjen promociji te ideje in opozarjanju na problematiko izpostavljenosti svincu in njegovim škodljivim vplivom na zdravje. Območna enota (OE) Ravne na Koroškem Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki že vrsto let sodeluje v kampanji, letos poleg tradicionalnih delavnic »Igrajmo se zdravje« v vrtcih Zgornje Mežiške doline, organizira tudi posvet na temo problematike onesnaženosti tal otroških igrišč s težkimi kovinami.

Vpliv prisotnosti svinca v okolju

Svinec je ena najbolj znanih in v okolju razširjenih toksičnih kovin na svetu. V primeru izpostavljenosti je najbolj škodljiv za zdravje mlajših otrok. Poleg večje fiziološke dojemljivosti njihovega telesa za škodljive vplive svinca, je velikega pomena tudi obnašanje otrok v okolju. Otroci imajo slabši čut za higieno, okolico spoznavajo preko rok in ust, gibljejo se po vseh štirih, kar pripomore k večji izpostavljenosti svincu, če je ta prisoten v okolju.

V Sloveniji je uporaba svinčenih barv prepovedana

V preteklosti so koščki odpadle barve in kapljice vlage z barvanih površin pogosto našli pot v telo otrok in tako lahko povzročili škodo njihovemu zdravju. Globalno zavezništvo za odpravo svinčene barve, ki deluje v okviru mednarodnega programa za kemijsko varnost Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), si prizadeva, da do leta 2020 vse države članice zakonsko prepovejo proizvodnjo in uporabo svinčenih barv. Čeprav so za proizvodnjo svinčenih barv na voljo primerne alternative, ta v svetu še naprej teče. Do leta 2019 je proizvodnjo in uporabo svinčenih barv prepovedalo le 72 od 194 držav članic SZO, med njimi je tudi Slovenija.

Kljub temu, da smo v Sloveniji uporabo svinčenih barv že prepovedali, to ne pomeni, da se s problematiko svinca ne srečujemo. Svinec pogosto skupaj z nekaterimi drugimi toksičnimi elementi najdemo v bivalnem okolju. Še posebej zaskrbljujoče je stanje na nekaterih otroških igriščih, kjer svinec najdemo v tleh. Te površine je potrebno ustrezno sanirati in opremiti na način, da preprečimo izpostavljenost otrok svincu. Pri odločitvi o sanaciji ne sme biti dvomov, ali je to izvedljivo in stroškovno upravičeno, saj gre za zaščito zdravja najranljivejše populacije – naših otrok.

Življenje s svincem v Zgornji Mežiški dolini

Zgornja Mežiška dolina je zaradi dolgoletne tradicije pridobivanja in predelave svinca z njim močno obremenjena. Največ svinca je naloženega v tleh, od koder se lahko dviga v obliki prahu. Onesnažena tla in prah sta najpomembnejša vira izpostavljenosti otrok svincu.

Ob mednarodnem tednu preprečevanja zastrupitev s svincem se bomo predstavniki OE NIJZ Ravne na Koroškem s predstavniki občin, šol in vrtcev Zgornje Mežiške doline pogovarjali o stanju otroških igrišč v Zgornji Mežiški dolini ter ukrepih, ki jih pri igri otrok izvajamo za zmanjšanje izpostavljenosti.  V vrtcih bodo za otroke znova potekale delavnice s poudarkom na pomenu izvajanja osebne higiene in uživanju zdrave prehrane ter varovalnih dejavnikih zdravja prebivalcev onesnaženega okolja.

Ob mednarodnem tednu preprečevanja zastrupitev s svincem želimo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje znova opozoriti tudi na gradbene materiale, v katerih so bile izmerjene zelo visoke koncentracije svinca, kadmija in arzena. Za razliko od barv so ti materiali še vedno na voljo na trgu in se z vgradnjo vračajo v naše bivalno okolje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje zato svetujemo, da se uporabi takšnih materialov v največji možni meri izogibamo.

 

Dodatne informacije:

mag. Matej Ivartnik, dipl. san. inž., Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Ravne, T: 02 87 05 611, E: matej.ivartnik@nijz.si