Z znanjem do boljšega zdravja

2. srečanje Zdravih šol

08. 03. 2019
Na OE Murska Sobota smo 4. marca 2019 izvedli 2. srečanje Zdravih šol Pomurja v šolskem letu 2018/19.

Osrednja tema srečanja je bila hrup in zdravje v šolskem okolju, ki nam jo je predstavila  doc. dr. Sonja Jeram iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Hrup je pomemben okoljski dejavnik, ki v današnjem času odločilno vpliva na naše počutje, lahko nas ovira, vzbuja nemir in škoduje našemu zdravju. V šolskem okolju vpliva na uspešnost učencev in dijakov – na učenje, koncentracijo in sodelovanje pri pouku. Na srečanju so bile predstavljene usmeritve uspešnega obvladovanja hrupa in ukrepi za zmanjšanje hrupa.

Prim. mag. Simona Uršič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje,  Območna enota Celje je predstavnike Zdravih šol povabila v program  Varno s soncem, ki je namenjen  predšolskim otrokom in šolarjem, pa tudi njihovim vzgojiteljem, učiteljem in seveda staršem. Program opozarja na pomen izvajanja zaščite pred UV žarki ter priporočila in ukrepe za zaščito.

Predstavnica Zdravstvenega doma Murska Sobota, Sandra Gaber Flegar, dipl. m. s., mag. zdr. nege, nam je predstavila delovanje Centra za krepitev zdravja, s poudarkom na zdravstveno vzgojnih delavnicah, ki jih izvajajo v šolskem in vrtčevskem okolju.

Predstavnica OŠ Prežihovega Voranca Bistrica,  Vesna Pintarič, učiteljica razrednega pouka,  je prikazala kako so na njihovi šoli v lanskem jubilejnem letu obeležili Dan zdrave šole.