Z znanjem do boljšega zdravja

2. regijsko srečanje Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji

28. 11. 2016
V torek 8. 11. 2016 smo v sodelovanju s Fundacijo PRIZMA 50+ organizirali 2. regijski dogodek v okviru projekta »Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji«.

Cilj okrogle mize je bil spregovoriti o vključenosti starejših v družbo, prepoznati ovire in spodbude za vključevanje nezaposlenih starejših ter preveriti ozaveščenost glede pomena informacijske in druge sodobne tehnologije ter priložnosti starejših na tem področju. Predstavljeni so bili tudi nekateri projekti kot primeri dobre prakse.

Na okrogli mizi so aktivno sodelovali in podrobno predstavili svoje aktivnosti:

 • Smiljana Černezel Hrastar – Zavod za zaposlovanje RS, OS Ptuj
 • Mojca Volk – Ljudska univerza Ptuj
 • Vasja Bajde - Fundacija PRIZMA 50+

Ugotovitve in zaključki okrogle mize:

 • Potrebna je posebna skrb za zaposlene, starejše od 50 let, zlasti ženske
 • Potrebno je pravočasno prejemanje znanja in veščin (Andragoški zavod)
 • Ponujanje znanj in izkušenj mladim s strani starejših ni vedno enostavno – zakonske ovire, ki jih imajo delodajalci je potrebno premostiti
 • Potreba po programih/projektih, kjer bodo starejši- mentorji in prenašalci znanj
 • Potrebna so dodatna znanja svetovalcev na ZRSZ in LJUDSKIH UNIVERZAH o odvisnostih in duševnih motnjah
 • Ljudska univerza (LU) v luči demografskih sprememb ima pomembno vlogo v vseživljenjskem učenju in (do)izobraževanju ter pripravi za starost
 • Pomembna je iniciativa iz skupnosti, ki jo (finančno) podpira lokalna oblast
 • Potreba po spodbujanju razvoja in širjenja prostovoljstva
 • Info - točke za starejše v lokalni skupnosti/Sveti starejših pri občini
 • Pri izvajanju storitev oz. ponujanju znanj/veščin starejšim je potrebno izbrati pravi (letni) čas
 • Pred-upokojitvene dejavnosti bi se lahko izvajale v okviru promocije zdravja na delovnem mestu, ki je že zakonsko opredeljena
 • Ponovno uvesti vajeništvo, hkrati pa delodajalcem zagotoviti ugodne pogoje za izvajanje le-tega
 • Potrebne so spremembe miselnosti v družbi skozi vzgojo od rane mladosti
 • Javno predstavljanje dobrih zgledov v skupnosti in širše
 • Skupnostni pristop pri implementaciji programov