Sporočila za javnost

19 odstotkov receptov predpisanih za zdravila z delovanjem na živčevje

13. 10. 2016
Po podatkih publikacije Poraba zdravil v Sloveniji 2015, ki smo jo pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), je bilo poleg zdravil za bolezni srca in ožilja ter bolezni prebavil in presnove, največ receptov izdanih tudi za zdravila z delovanjem na živčevje.

V lanskem letu je bilo za vsa zdravila z delovanjem na živčevje predpisanih 3.252,784 receptov (18,9 % vseh receptov) v skupni vrednosti 67.842.656 evrov. Za zdravila za bolezni s področja duševnega zdravja, med katere uvrščamo antipsihotike, anskiolitike in antidepresive, pa 1.248.144 receptov v vrednosti 24.692.107 evrov.

Antipsihotiki

Antipsihotike (N05A) uvrščamo v skupino psiholeptikov, ki so pogosto predpisana podskupina zdravil v skupini N. Za psiholeptike je bilo v letu 2015 predpisanih skoraj 30 % receptov in porabljenih slabih 23 % sredstev v skupini zdravil z delovanjem na živčevje, kar pomeni, da je bilo za 942,3 tisoč receptov za psiholeptike porabljenih 15,5 milijonov evrov. V primerjavi z letom 2014 so bili stroški nižji za 13,7 %. Povprečna vrednost enega recepta je bila 16 evrov, na 1000 prebivalcev pa je bilo predpisanih 457 receptov. V letu 2015 je bila povprečna vrednost antipsihotikov, predpisanih na en recept, 38 evrov. Predpisanih je bilo 272,6 tisoč receptov (2 % rast števila receptov) in porabljenih 10,3 milijonov evrov, kar predstavlja 19,2 % upad stroškov. Predpisanih je bilo 9.180.117 DDD (definirani dnevni odmerek) oziroma 12,2 DID (definirani dnevni odmerek na 1000 prebivalcev na dan)  antipsihotikov. Največ receptov je bilo predpisanih za naslednje antipsihotike (navedeni po vrsti glede na število receptov): kvetiapin, risperidon, olanzapin, sulpirid, klozapin, haloperidol, aripiprazol in promazin. Največ antipsihotikov so predpisali v zasavski, najmanj pa v podravski regiji.


Anksiolitiki

Anksiolitiki (N05B) že vrsto let predstavljajo najpogosteje predpisano podskupino med psiholeptiki. V letu 2015 je bilo predpisanih 435,3 tisoč receptov v vrednosti 2,7 milijona EUR. Glede na leto 2014 se je število receptov zmanjšalo za 3 %, vrednost zdravil pa je padla za 2 %. Povprečna vrednost enega recepta je bila 6 evrov, na 1000 prebivalcev je bilo predpisanih 211 receptov. Vse predpisane učinkovine med anksiolitiki so bile v podskupini benzodiazepini (N05BA), med najpogosteje predpisanimi pa so bili alprazolam , bromazepam in diazepam. Od leta 2002 do 2015 se je  poraba anksiolitikov, izražena v definiranih dnevnih odmerkih, med moškimi zmanjšala za 45 %, med  ženskami pa za 76 %. Največ anksiolitikovso predpisali v pomurski,najmanj pa v gorenjski in osrednjeslovenski regiji.


Antidepresivi

V skupini psihoanaleptikov so najpogosteje predpisovali antidepresive (N06A). V letu 2015 je bilo predpisanih 540,3 tisoč receptov (3 % porast od leta 2014) v vrednosti 11,7 milijonov evrov (13 % znižanje od leta 2014). Skupno je bilo predpisanih 42.753.045 DDD oz. 56,8 DID antidepresivov.  Povprečna  vrednost enega recepta je bila 22 evrov, na 1000 prebivalcev je bilo predpisanih 262 receptov. Že vrsto let se najpogosteje predpisuje antidepresive iz skupine selektivnih zaviralcev privzema serotonina (N06AB). V letu 2015 je bilo predpisanih 326,8 tisoč receptov v vrednosti 4,1 milijonov evrov. Predpisanih je bilo28.954.589 DDD oz. 38,5 DID te skupine antidepresivov. Glede na leto 2014 so se stroški za selektivne zaviralce prevzema serotonina ob 1 % več predpisanih receptov znižali za 29,8 %. V letu 2015 je bilo največ receptov predpisanih za naslednje antidepresive (navedeni po vrsti glede na število receptov): escitalopram, sertralin, paroksetin, citalopram, amitriptilin, fluoksetin, maprotilin in moklobemid. Največ antidepresivov so predpisali v zasavski regiji, najmanj pa v osrednjeslovenski in v gorenjski regiji.

Poraba antidepresivov, izražena v definiranih dnevnih odmerkih, med moškimi in ženskami, se je med leti 2002 in 2015 trikratno povečala. Od leta 2000 poraba antidepresivov v večini OECD držav narašča. Države imajo različna navodila za predpisovanje pa tudi navade zdravnikov za predpisovanje se razlikujejo. Predpisovanje antidepresivov je v Sloveniji nekoliko nižje kot v državah OECD 23. Potrebno je poudariti, da trend predpisovanja antidepresivov narašča, vendar ob sočasnem upadanju predpisovanja anksiolitikov, kar je skladno z doktrino ter izvedenimi  izobraževanji in usposabljanji.

Antidepresive prejema 0,4 % populacije v starosti do 19 let, 6,9 % v starosti 20-64 let in 14,3 % starejših od 65 let.

Anksiolitike  prejema 0,5 % populacije v starosti do 19 let, 6,7 % v starosti 20-64 let in 19,2 % starejših od 65 let.


Več informacij se nahaja v publikaciji Poraba zdravil v Sloveniji v letu 2015, ki je dostopna na naslednji povezavi.

Sorodne vsebine: