Z znanjem do boljšega zdravja

19. – 25. januar 2014: Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu

20. 01. 2014
Pod okriljem Evropske zveze proti raku materničnega vratu (European Cervical Cancer Association, ECCA) letos že 8. poteka Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu. Skoraj vsi raki materničnega vratu so posledica trajne okužbe z določenimi visokorizičnimi genotipi humanih papilomskih virusov (HPV), s katerimi se okrog 50–80% spolno aktivnih žensk vsaj enkrat v življenju okuži. Ženske, ki redno hodijo na presejalne preglede, imajo kar 70–80 % manjšo verjetnost, da bodo kadarkoli zbolele za rakom materničnega vratu. Proti raku materinčnega vratu se zavarujemo tudi s pravočasnim cepljenem proti okužbam s HPV.

Cepljenje proti HPV je od leta 2009 vključeno v rutinski program cepljenja deklic v šestem razredu osnovne šole. Cepljenje je prostovoljno. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se vsako leto cepi okoli polovica deklic.

V Sloveniji poteka presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu (DP ZORA) že od leta 2003. Slovenske ženske so presejalni program ZORA dobro sprejele in se jih več kot 70 % pregledov udeležuje redno.

V letu 2012 je bila zabeležena najmanjša incidenca raka materničnega vratu v zadnjih 60 letih, to je v obdobju odkar deluje Register raka RS, ki ga vodijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana. V tem letu je zbolelo 117 žensk, skoraj polovico žensk manj kot leta 2003 (ko je bil uveden program ZORA) in okoli 60 % žensk manj kot v začetku 60. let, ko je bila incidenca raka materničnega vratu v Sloveniji največja - to je tudi v evropskem merilu odličen uspeh.

Večina žensk, ki zboli za rakom materničnega vratu, se programa ZORA ne udeležuje redno. Neodzivnice praviloma zbolijo za razširjeno ali razsejano obliko raka, pri katerem je napoved izida bolezni slabša. Pri ženskah, ki se redno udeležujejo presejalnih pregledov, praviloma odkrijemo že predrakave spremembe (in jih zdravimo preden se rak sploh razvije) ali pa odkrijemo raka v začetnem stadiju, ko je z enostavnim operativnim posegom dobro ozdravljiv, ženska pa praviloma ohrani maternico in lahko še vedno zanosi. V Sloveniji se pregledov premalo udeležujejo predvsem ženske med 50 in 64 letom starosti.

Z vidika nadaljnjega manjšanja bremena raka materničnega vratu v Sloveniji je pomembno, da se ženske redno udeležujejo presejalnih pregledov tudi po koncu rodne dobe, saj jih še vedno ogroža rak materničnega vratu. Prav tako je pomembno, da v Sloveniji čim prej dosežemo čim večjo precepljenost deklet še pred prvim spolnim odnosom.

Če je ženska cepljena proti HPV in se redno udeležuje presejalnih pregledov, je verjetnost, da bo zbolela za rakom materničnega vratu, izjemno majhna.