Z znanjem do boljšega zdravja

16 let preventivnega programa To sem jaz – srečanje strokovnjakov v Celju

24. 11. 2017
Celje, 23. november 2017 – Strokovnega srečanja ob 16-letnici programa za duševno zdravje mladih To sem jaz se je v Celju udeležilo 50 strokovnjakov iz različnih organizacij in strok. Interdisciplinarna in medinstitucionalna mreža strokovnjakov je ena od značilnih prednosti preventivnega programa, ki ga že od leta 2001 izvajajo na Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

V programski mreži je trenutno 73 strokovnjakov – prostovoljcev (psihologi, zdravniki in drugi strokovni delavci), ki se vključujejo kot spletni svetovalci v mladinsko spletno svetovalnico www.tosemjaz.net. V tej spletni svetovalnici so strokovnjaki anonimnim mladostnikom v šestnajstih letih odgovorili na več kot 40.000 vprašanj, povezanih s težavami odraščanja. Drugi del programa pa je usmerjen na področje šolske preventive – v izvajanje preventivnih delavnic po konceptu 10 korakov do boljše samopodobe v šolah. V delavnicah To sem jaz otroci in mladostniki pridobivajo socialne in čustvene veščine. Na leto pedagoški delavci osnovnih in srednjih šol izvedejo približno 1.000 preventivnih delavnic To sem jaz in vanje vsako leto vključijo kakšnih 10.000 učencev in dijakov. Nadgradnjo programa v letih 2017-2019 je na javnem razpisu podprlo Ministrstvo za zdravje. Program je kot celota usmerjen v krepitev duševnega zdravja mladine – v razvijanje pozitivne samopodobe, socialnih in komunikacijskih kompetenc, ki mladostnike podpirajo med odraščanjem in predstavljajo vir za lažje obvladovanje življenja tudi v odrasli dobi.

Več o vsebini spletnih vprašanj mladih in pristopu spletnega svetovanja v knjigi o mladini na spletu na naslednji povezavi.

Na srečanju je strokovnjakom predavala prof. dr. Maja Bresjanac, zdravnica in nevroznanstvenica, o nevrobiologiji adolescence (o značilnostih možganov v obdobju odraščanja in s tem povezanih vedenjskih značilnostih mladostnikov). Vpogled v delovanje možganov, ki ga omogočajo sodobne metode raziskovanja, lahko izboljša razumevanje mladih. Ker je orodje spletne svetovalne pomoči mladim vezano na pisno komunikacijo, so za strokovnjake – spletne svetovalce ključni tudi načini pisanja, ki so za mladostnike razumljivi, privlačni in jim lahko pomagajo. O tej temi – kako izbrati prave besede za pravo pomoč – je predavala dr. Katarina Erzar Kompan, psihoterapevtka in supervizorka, in pri tem poudarila pomen osebne pristnosti v komunikaciji z mladostnikom. Mag. Maja Krajnc, logoterapevtka in tudi spletna svetovalka v mladinski svetovalnici To sem jaz, je predstavila knjigo Darilo terapije, psihoterapevta Irvina D. Yaloma, ki je izšla letos v njenem slovenskem prevodu (knjiga zanimiva za vse, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem in medosebnimi odnosi). Na strokovnem srečanju sta strokovnjake nagovorili tudi Nuša Konec Juričič, vodja službe za nenalezljive bolezni na Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in Ksenija Lekić, vodja programa To sem jaz od ustanovitve v letu 2001. Izpostavili sta predvsem vrednost mreže strokovnjakov in pomen povečevanja organizirane skrbi za duševno zdravje otrok in mladostnikov.