Z znanjem do boljšega zdravja

13. Posvet Kemijska varnost za vse: Kemijska varnost mikroplastike

23. 12. 2021
Zavod Republike Slovenije za šolstvo je dne 7. decembra 2021 v okolju Zoom v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje: Uradom za kemikalije in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje organiziral 13. posvet Kemijska varnost za vse: Kemijska varnost mikroplastike

Program in predstavitve predavanj 13. posveta Kemijska varnost za vse:

Ura                                        

Vsebina

Izvajalka/-ec

13.30 – 14.00                                                  

Prijava udeleženk/-cev posveta v okolje Zoom

14.00 – 14.15

Uvodni pozdrav ter predstavitev ciljev posveta

Mag. Alojz Grabnar, URSK

Moderacija: mag. Andreja Bačnik

14.15 – 14.40

Problematika mikroplastike: okolje-zdravstveni vidik

Dr. Agnes Šömen Joksić, NIJZ

14.40 – 15.10

Tveganja povezana z mikroplastiko

Dr. Anja Menard Srpčič, URSK

15.10 – 15.30

Kako izobraževalno misliti kemijsko varnost mikroplastike?

Simona Slavič Kumer in mag. Andreja Bačnik, ZRSŠ

15.30 – 15.45

Odmor

15.45 – 16.10

Mikro/nano plastika v živilih in tveganje za zdravje

Dr. Viviana Golja, NIJZ

16.10 – 16.30

Mikroplastika v Jadranskem morju

Dr. Oliver Bajt, NIB, Morska biološka postaja Piran

16.30 – 17.00

Zaključna diskusija in evalvacija posveta

Izvajalke/-ci in udeleženke/-ci posveta

 

Datoteke: