Duševno zdravje

12 dogodkov za boljše duševno zdravje v Sloveniji

27. 09. 2018
Leto 2018 je prelomno ne samo zato, ker je bila sprejeta dolgo pričakovana Resolucija nacionalnem programu duševnega zdravja v Sloveniji, ampak smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) izdali tudi publikacijo Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji.

V publikaciji smo zbrali ključne podatke o stanju in izzivih na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Glavni ugotovitvi sta, da duševne težave pri otrocih in mladostnikih naraščajo ter da se povečujejo obiski v zdravstvenem varstvu.

Duševno zdravje v otroštvu in mladostništvu je pomemben napovednik duševnega zdravja odraslih, saj se polovica vseh duševnih motenj začne pred 14. letom starosti. Vsak izmed nas lahko ima težave v duševnem zdravju, saj se vsi soočamo s stresnimi situacijami in življenjskimi krizami. Od različnih dejavnikov pa je odvisno, kako se posameznik in njegova okolica s tem soočajo.

Zato smo se v letošnjem letu lotili celovitega in vseslovenskega osveščanja o pomenu duševnega zdravja. NIJZ bo do konca leta 2018 organiziral tri nacionalne in devet regijskih dogodkov, skupaj torej 12 dogodkov za boljše duševno zdravje v Sloveniji. Številne dogodke pa bodo organizirali tudi partnerji, s katerimi NIJZ sodeluje.

Prijetno vabljeni!


NACIONALNI DOGODKI

OKROGLA MIZA OB SVETOVNEM DNEVU PREPREČEVANJA SAMOMORA: SKUPAJ ZA PREPREČEVANJE SAMOMORA – VČERAJ, DANES, JUTRI, 4. 9. 2018 ob 13. uri, Mestna hiša Ljubljana

Nacionalni inštitut za javno zdravje je ob letošnjem svetovnem dnevu preprečevanja samomora pripravil okroglo mizo z naslovom »Skupaj za preprečevanje samomora – včeraj, danes, jutri«, ki je potekala 4.9.2018, ob 13. uri v ljubljanski Mestni hiši. Na dogodku smo predstavili aktivnosti, ki so na področju preprečevanja samomora predvidene v Resoluciji o nacionalnem programu za duševno zdravje 2018–2028. Z gosti okrogle mize smo razpravljali o izkušnjah, izzivih in možnostih preprečevanja samomora v različnih sektorjih in njihovi vlogi. Več informacij je dosegljivih na naslednji povezavi.

OKROGLA MIZA OB SVETOVNEM DNEVU DUŠEVNEGA ZDRAVJA: DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV V SPREMINJAJOČEM SE SVETU, 10. 10. 2018 ob 13. uri, Mestni muzej Ljubljana

Nacionalni inštitut za javno zdravje bo ob letošnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki poteka pod geslom »Mladi in duševno zdravje v spreminjajočem se svetu«, pripravil okroglo mizo, ki bo 10. 10. 2018, ob 13. uri v Mestnem muzeju Ljubljana. Na okrogli mizi bomo spregovorili o  izzivih, ki jih prinaša današnji čas, še posebej o izzivih pri prepoznavanju in preprečevanju duševnih stisk in težav otrok in mladostnikov ter krepitvi duševnega zdravja. Več informacij o dogodku je na voljo na naslednji povezavi.

NACIONALNA KONFERENCA OB MESECU PREPREČEVANJA ZASVOJENOSTI: SKUPAJ ZMOREMO VEČ – PREPOZNAJMO ODVISNOST, 6. 11. 2018 od 9.00 do 15.00, Radenci

Osrednja tema dogodka bodo dejavniki tveganja in varovalni dejavniki, ki vplivajo na razvoj zasvojenosti pri otrocih in mladostnikih ter kako se z mladostniki pogovarjamo ob njihovem prvem eksperimentiranju s prepovedano drogo in kako lahko ukrepamo. Predstavitev dobrih praks bo letos namenjena programom preprečevanja zasvojenosti in programom pomoči, ki so na voljo v skupnosti. Več informacij o dogodku je na voljo na naslednji povezavi.


REGIONALNI DOGODKI

NOVO MESTO
Regijsko strokovno srečanje »Skupaj na poti do boljšega duševnega zdravja«, 25.9.2018, ob 9. uri, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

Osrednja tema bo predstavitev Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja ter predstavitev publikacije Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji, svoj vidik bosta predstavili tudi dve nevladni organizaciji s področja duševnega zdravja - Ozara in Šent. Poleg tega bo zastopnica pacientovih pravic OE NM predstavila pristop skupnostne psihiatrične obravnave v dolenjski regiji in novosti iz Zakona o pacientovih pravicah.

Dogodek bo namenjen predstavnikom šolskih svetovalnih služb, zdravstvenih ustanov (psihološke, psihiatrične službe, ZVC-ji), centrov za socialno delo, nevladnih organizacij, posvetovalnic in predstavnikom občin.

Več informacij o dogodku je na voljo na naslednji povezavi.

MURSKA SOBOTA
Regijsko strokovno srečanje »Soočimo se z odvisnostjo«, 3.10.2018, ob 9.30 uri, predavalnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje, OE Murska Sobota

Osrednja tema bo predstavitev stanja v pomurski regiji, pregled programov in aktivnosti, ki so na voljo v Pomurski regiji ter hkrati povezovanje institucij z namenom vzpostavitve boljše obravnave odvisnosti v naši regiji.

Dogodek bo namenjen predstavnikom občin, zdravstvenih ustanov, nevladnih organizacij, centrov za socialno delo, policije in medijev.

Vabilo in program dogodka sta dosegljiva na naslednji povezavi.

MARIBOR
Regijsko strokovno srečanje »Kako do boljšega duševnega zdravja otrok in mladostnikov?«, 11.10.2018, ob 9. uri, velika predavalnica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, OE Maribor

Osrednja tema bo predstavitev novosti na področju skrbi za duševno zdravje, stanje in pasti na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov ter izkušnje nekaterih programov.

Dogodek bo namenjen izvajalcem zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov, predstavnikom centrov za socialno delo in nevladnih organizacij s področja duševnega zdravja.

Več informacij o dogodku je dosegljivih na naslednji povezavi.

KOPER
Strokovni posvet, 16.10.2018

Osrednja tema strokovnega posveta bo predstavitev Resolucije o nacionalnem programu za duševno zdravje. Poleg tega bomo osvetlili situacijo v naši regiji s strani nevladnih organizacij (Šent, Ozara, Vezi), predstavili bomo vidik Psihiatrije v skupnosti PB Idrija in Koordinatorja obravnave oseb s težavami v duševnem zdravju z namenom ugotoviti kakšno je stanje v Koprski regiji na tem področju.

Posvet bomo pripravili v sodelovanju s Društvom ŠENT in bo namenjen predstavnikom lokalne skupnosti (občine, CSD, ZD, NVO,...).

Poleg strokovnega posveta bodo na voljo tudi različne aktivnosti (predavanja, delavnice, gibalni poligon, promocija programov) pod skupnim naslovom »Iz stiske do rešitve«, ki bodo namenjene splošni javnosti (odraslim, mladim, otrokom in mladostnikom) in ki jih bodo organizirali partnerji:

  • NIJZ, OE Koper: koordinacija, promocija preventivnih programov.
  • Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper: Predavanje z naslovom »Nagrade in druga starševska orodja«
  • Center za psihoterapijo in psihosocialno pomoč: dve delavnice z naslovom »Mi trije – Jaz, ravnovesje in duševno zdravje« ter »Ko telo kriči«
  • Društvo Projekt Človek, Sprejemni center Piran: Gibalni poligon
  • RK Slovenije, OZ Koper: Dan odprtih vrat Zavetišča za  brezdomce, likovna razstava
  • Društvo Šent -  Šentmar, Društvo Ozara in Regijska Varna hiša Kras: Delavnice kvačkanja in pletenja v zeleni barvi (barva DZ), izdelava sveč iz odpadnega olja
  • DNK Koper, Regijska varna hiša, CSD Sežana, Krizni center  za žrtve nasilja Piran, CSD Piran, Krizni center za otroke in mladostnike, CSD Koper: Labirint nasilja
  • Zavod New Prevent: Pletenje in druženje s starostniki v Domu upokojencev – medgeneracijsko sodelovanje
  • Društvo Vezi Podgorje: Izdelava  in deljenje letakov s pozitivnimi afirmacijami.
  • Zdravstveni dom Koper : Izvedba psihoedukativnih delavnic (Dihalne vaje, Mišična relaksacija in Vizualizacija), Delavnica o stresu in izgorelosti ter delavnica »Z gibanje do boljšega počutja«.

CELJE
Regijsko strokovno srečanje »Mladi in duševno zdravje v spreminjajočem se svetu«, 17.10.2018, ob 11. uri, Narodni dom Celje

V plenarnem predavanju bomo spregovorili o psihični odpornosti današnjih mladostnikov ter ukrepih, ki jih prinaša letos sprejeti Nacionalni program za duševno zdravje, v delavnicah pa bomo osvetlili trenutno stanje, potrebe in izzive na področju skrbi za duševno zdravje različnih sektorjev in služb. 

Dogodek bo namenjen šolskim, zdravstvenim in socialnim delavcem ter predstavnikom nevladnih organizacij in lokalne skupnosti.

Več informacij o dogodku je na voljo na naslednji povezavi.

NOVA GORICA
Regijsko strokovno srečanje »Skupaj na poti do boljšega duševnega zdravja«, 23.10.2018, ob 9. uri, Medpodjetniški izobraževalni center Nova Gorica

Namen dogodka je poudariti pomen sodelovanja in povezovanja vseh v prizadevanjih za preprečevanje težav in motenj ter krepitev dobrega duševnega zdravja in zdravega življenjskega sloga, ki je osnovni varovalni dejavnik pred različnimi oblikami tveganih vedenj in zasvojenostmi.

Dopoldanski program je namenjen strokovni javnosti, popoldanski del pa predvsem staršem in vsem ostalim zainteresiranim.

Vabilo in program srečanja sta dosegljiva na naslednji povezavi.

LJUBLJANA

Regijsko strokovno srečanje »Kako si?«, 25.10.2018, ob 8. uri, Zaloška 29 (predavalnica)

Osrednja tema srečanja bo predstavitev Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja, nekaterih podatkov o duševnem zdravju otrok in mladostnikov in aktivnosti, ki se v podporo duševnemu zdravju izvajajo v Ljubljanski zdravstveni regiji.

Dogodek je namenjen širši skupnosti; predstavnikom občin, zdravstvenim delavcem, strokovnim delavcem v šolah, vrtcih, strokovnjakom iz centrov za socialno delo in nevladnim organizacijam.

Vabilo in program srečanja sta dosegljiva na naslednji povezavi.

KRANJ
Regijsko strokovno srečanje, 15.11.2018, ob 11. uri, Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Kranj

Osrednja tema srečanja bodo izzivi na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov (predavanje in delavnica pedopsihiatrinje Metke Kališnik Šavli iz ZD Kranj). Spregovorili bomo še o Nacionalnem programu za duševno zdravje in predstavili publikacijo Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji. Obe zadnji temi bosta vključeni tudi v vse regijske dogodke za šole in vrtce, nevladne organizacije in lokalne skupnosti.

Dogodek je namenjen izvajalcem zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov, patronažni medicinski službi, vodjem programa priprave na porod in starševstvo in izvajalcem zdravstvene vzgoje otrok in mladostnikov po šolah.

Več informacij o dogodku je na voljo na naslednji povezavi.


DODATNA GRADIVA

Publikacija Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji

Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2018 (ReNPDZ18-28)