Z znanjem do boljšega zdravja

11. Posvet Kemijska varnost za vse

17. 04. 2019
Zavod Republike Slovenije za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje organizira 11. posvet Kemijska varnost za vse: CMR* snovi od blizu.

Dogodek se bo odvijal 29. maja 2019 v PRIMUS Grand Hotelu na Ptuju.

Prijave so možne do 24. maja 2019 na https://www.zrss.si/prijava/posvet_kemijska_varnost/.

 

Posvet je za udeležence brezplačen, število mest je omejeno (upoštevali bomo čas prijave).

Dodatne informacije: Andreja Bačnik (01/3005-137) ali andreja.bacnik@zrss.si.

 

PROGRAM POSVETA

Ura

Vsebina

Izvajalka/-ec

8.30 – 9.00

Prihod in prijava udeleženk/-cev posveta

 9.00 – 9.15

Uvodni pozdrav ter predstavitev ciljev posveta

Predstavnice/-ki soorganizatorjev

 9.15 – 9.50

Dejavniki tveganja za nastanek raka

Vesna Zadnik, OI LJ

 9.50 – 10.30

Rakotvornost  in »rakotvornost«?

Tatjana Humar Jurič, URSK

10.30 – 11.00

Odmor

11.00 – 11.45

Ugotavljanje rakotvornosti snovi  in ocena tveganja

Mojca Fuart Gatnik, sam.raz.

11.45 - 12.15

Kaj bi bilo dobro vedeti o CMR snoveh za izobraževanje/ ozaveščanje?

Andreja Bačnik in Simona Slavič Kumer, ZRSŠ

12.15 – 12.45

Pogled na potrošniške proizvode skozi EU kemijsko zakonodajo REACH

Simona Fajfar, URSK

12.45 – 13.45

Odmor za kosilo

13.45 – 14.15

Rakotvorne snovi v živilih in materialih v stiku z živili

Stanislava Kirinčič, Viviana Golia in Agnes Šömen Joksić, NIJZ

14.15 – 14.45

Trihalometani v bazenski kopalni vodi

Ivanka Gale, NIJZ

14.45 – 15.15

Zaključna diskusija posveta:

Kaj nas še zanima o CMR snoveh?

Predavateljice in udeleženke/-ci posveta

15.15 – 15.30

Evalvacija posveta

Izvajalci in udeleženci posveta

 

Program posveta je dostopen na naslednji povezavi.