Sporočila za javnost

11. evropska konferenca o javnem zdravju - Naproti novim načinom izboljševanja javnega zdravja v Evropi

29. 11. 2018
Na področju javnega zdravja se v Evropi nenehno soočamo z novimi izzivi za izboljšanje zdravja in kakovosti življenja prebivalcev. V sodobnih zdravstvenih strategijah ugotavljamo, da samo zdravstvo ne more izboljšati zdravja in dobrega počutja današnjega prebivalstva. Da bi to dosegli, je pomembna vzpostavitev partnerstev v različnih sektorjih, kar bo ena izmed pomembnejših tem 11. evropske konference o javnem zdravju, ki letos poteka v Ljubljani. Gre za pomemben dogodek v mednarodnem prostoru, pri katerem Nacionalni inštitut za javno zdravje sodeluje v vlogi soorganizatorja.

Razvijanje partnerstev je še posebej pomembno v lokalni skupnosti, kjer ljudje živijo in delajo. Pri zagotavljanju blaginje prebivalstva morajo sodelovati tako odločevalci kot strokovnjaki iz različnih sektorjev in nevladnih organizacij. K boljšemu zdravju lahko med drugim prispevajo s celovito promocijo zdravja in zagotavljanjem ugodnejših življenjskih pogojev.

Na 11. evropski konferenci o javnem zdravju bodo strokovnjaki iz vse Evrope naslovili širok nabor izzivov na različnih področjih javnega zdravja, vse od vpliva digitalizacije na zdravje do nalezljivih bolezni in zdravja socialno ogroženih skupin. Še posebej bi izpostavili naslednja področja, o katerih si lahko preberete več na spodnjih povezavah:

Ob konferenci so sodelujoči sprejeli Ljubljansko izjavo, ki poziva k političnemu ukrepanju za zmanjšanje neenakosti v zdravju. V izjavi je izražena potreba, da vsi akterji, ki se ukvarjajo s politiko javnega zdravja v Evropi in zunaj nje, sprejmejo naslednje zaveze:

  • Nikogar pustiti ob strani - z zmanjševanjem neenakosti v zdravju v državah in med njimi, z zagotavljanjem splošnega dostopa do zdravstvenega varstva in s krepitvijo zdravstvenih sistemov;
  • Izražanje znanja - z zagotavljanjem, da so zdravstveni podatki znanstveno utemeljeni in široko dostopni;
  • Prenos dokazov v politiko - z upoštevanjem politične razsežnosti dela javnozdravstvene skupnosti;
  • Krepitev zmogljivosti - z vlaganjem v odpravo ovir pri razvoju zdravstvene pismenosti ter s spodbujanjem in omogočanjem zdravstvene pismenosti vsakega posameznika; in
  • Vključevanje zdravja v vse politike s krepitvijo medsektorskega sodelovanja.

Celotno izjavo najdete na naslednji povezavi.

Več o konferenci najdete na naslednji povezavi, v spodnjem videu pa si lahko ogledate dosežke javnega zdravja v Sloveniji.

Video Dosežki javnega zdravja v Sloveniji

Nekaj izzivov sodobnega javnega zdravja:

  • Eden izmed aktualnih izzivov javnega zdravja je nezadostna zdravstvena pismenost, ki ovira nemoteno izvajanje številnih ukrepov in intervencij. Dvig splošne ravni zdravstvene pismenosti ljudem omogoča boljši nadzor nad lastnim zdravjem.
  • K boljšemu zdravju pomembno prispeva spodbujanje zdravih javnih politik za zagotavljanje zdravja v vseh življenjskih obdobjih.
  • Pri obravnavi ranljivih skupin prebivalstva moramo razmišljati izven tradicionalnih okvirov in uporabljati pristope, ki upoštevajo demografske in socialno-ekonomske značilnosti.
  • Spremembe v pojavljanju bolezni in demografske spremembe se odražajo v naraščajočem številu kroničnih bolnikov. Za ohranjanje kakovosti njihovega življenja moramo zagotoviti trajnost in vzdržnost prihodnjega zdravstvenega varstva.
Nalezljive bolezni v sodobnem času bolje nadzorujemo, vendar naraščanje nezaupanja v cepljenje lahko vodi v njihovo ponovno pojavljanje in posledično tudi v razvoj bakterij, odpornih na antibiotike