Z znanjem do boljšega zdravja

10. oktober – Svetovni dan duševnega zdravja: Aktivnosti in viri pomoči na koroškem

07. 10. 2016
Duševno zdravje predstavlja jedro in temelj človekovega zdravja nasploh. Vpliva na vse dimenzije našega življenja, na naše telesno zdravje, počutje, na medosebne odnose, omogoča nam zavedanje in izpolnitev naših vlog, tako v osebnem kot tudi družbenem življenju. Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja zato spodbujamo vse, da si vzamejo čas vsaj za kratek pogovor s svojimi najbližjimi o duševnem zdravju, počutju, strahovih in stiskah.

Na NIJZ OE Ravne bi želeli spodbuditi čim več ljudi:

 • da po svojih močeh skrbijo za lastno duševno zdravje,
 • da ponudijo pomoč in podporo soljudem,
 • da v primeru osebnih duševnih stisk poiščejo pomoč.

Prav tako bi želeli spodbuditi lokalne skupnosti, da so občutljive na duševne stiske ljudi in da podprejo programe pomoči v svojih okoljih ter ne nazadnje, da si skupaj prizadevamo zmanjšati stigmatizacijo in predsodke povezane z duševnim zdravjem.

NEKAJ AKTIVNOSTI NA KOROŠKEM

 1. 6. oktobra smo se sodelavci NIJZ OE Ravne udeležili prireditve Mavrično popotovanje, ki jo je Vrtec Ravne na Koroškem izvedel ob Tednu otroka. Z otroki in njihovimi starši smo ustvarjali pisane izdelke s pozitivnimi sporočili. 
 2. 10. oktobra 2016 društvo Altra organizira predavanje »Pravica do dostojnega življenja«, ki bo v Družbenem domu Prevalje, s pričetkom ob 16. uri.
 3. 15. oktobra 2016 bomo sodelavci NIJZ OE Ravne s stojnicama prisotni na Ravnah (ob prazniku mesta Ravne na Koroškem) ter v Mežici (dogodek Za zdravje z roko v roki). Z motom »Povej mi nekaj lepega«, bomo z udeleženci delili pozitivne misli.
 4. V novembru 2016 bomo na NIJZ OE Ravne izvedli delavnico »Ko strese stres« za zaposlene na Upravni enoti Ravne. V delavnici bomo prepoznavali različne dejavnike, ki vplivajo na zdravje, še posebej pa se bomo osredotočili na aktivnosti za krepitev duševnega zdravja in obvladovanja duševnih stisk.
 5. V novembru 2016 bomo v okviru projekta, ki ga sofinancira Občina Ravne na Koroškem, v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in strokovnjaki Vrtca Ravne, izvedli strokovno izobraževanje za vzgojitelje. Tema bo osredotočena na razvoj in krepitev ključnih socialnih in čustvenih kompetenc v zgodnjem otroštvu.

Brezplačne delavnice o anksioznih motnjah, stresu in tehnikah sproščanja v zdravstvenih domovih

Tudi na Koroškem so se z letošnjim letom v okviru programa Svetovanje za zdravje v zdravstveno-vzgojnih centrih (ZVC) zdravstvenih domov začele izvajati tri nove brezplačne delavnice s področja duševnega zdravja: psihoedukativni delavnici »Podpora pri spoprijemanju s tesnobo«, »Spoprijemanje s stresom« in kratka delavnica »Tehnike sproščanja«. Pridružile so se psihoedukativni delavnici »Podpora pri spoprijemanju z depresijo«, ki v ZVC-jih poteka že od leta 2014. Za udeležbo na delavnicah je potrebna napotitev osebnega izbranega zdravnika družinske medicine, za delavnici Spoprijemanje s stresom in Tehnike sproščanja pa napotitev ni potrebna.

Namen vseh štirih delavnic je krepiti veščine posameznikov pri spoprijemanju z najpogostejšimi težavami v duševnem zdravju in izboljšati kvaliteto njihovega življenja. Skupinski način dela udeležencem omogoča, da lahko spregovorijo o svojih težavah, si izmenjajo izkušnje in se medsebojno podprejo.

V tem času svoje aktivnosti okrepijo tudi DRUGE VLADNE IN NEVLADNE ORGANIZACIJE, na katere se ljudje lahko obrnejo po pomoč, kadar so v stiski. Na Koroškem poleg nevladnih organizacij kot sta OZARA in ALTRA, pod okriljem CSD Slovenj Gradec deluje Koordinator za obravnavo oseb v skupnosti s težavami v duševnem zdravju, v Zdravstvenem domu na Ravnah deluje tim Skupnostne psihiatrične obravnave, v Slovenj Gradcu pa psihološka svetovalnica Posvet – Tu smo zate. Ljudje v duševni stiski se lahko obrnejo tudi na osebnega ali dežurnega zdravnika, reševalno službo ter različne brezplačne telefonske številke.

KJE POISKATI POMOČ

 • Osebni zdravnik ali dežurna služba v zdravstvenem domu.
 • Dežurne ambulante v okviru psihiatričnih bolnišnic.
 • V eni od desetih psiholoških svetovalnic:   031 704 707, e-naslov:  info@posvet.org,  (naročanje vsak delovnik med 12. in 19. uro) – svetovalnice v Ljubljani, Kranju, Postojni, Novi Gorici, Murski Soboti, Slovenj Gradcu, Sevnici in Kopru; 031 704 707; e-naslov: svetovalnica@nijz.si (naročanje vsak delovnik med 8. in 15. uro) – svetovalnici v Celju in Laškem.
 • 116 123 - Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik (skupna številka, 24 ur na dan, klic je brezplačen).
 • 116 111 – TOM – telefon za otroke in mladostnike (vsak dan med 12. in 20. uro, klic je brezplačen).
 • 01 520 99 00 – Klic v duševni stiski (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
 • Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami, www.nebojse.si  

 

Prepričani smo, da lahko vsi prispevamo h krepitvi duševnega zdravja ter zmanjševanju stigmatizacije in predsodkov, povezanih z duševnim zdravjem. Še tako majhen prispevek vsakega od nas je dragocen in pomeni pomemben korak h krepitvi duševnega zdravja v naši regiji.