Z znanjem do boljšega zdravja

10. maj - Svetovni dan gibanja

06. 05. 2021
Dne 10. 5. 2021 obeležujemo Svetovni dan gibanja. Ob tem dnevu se še toliko bolj zavedamo pomena gibanja pri ohranjanju našega zdravja. Zadostna telesna dejavnost je varovalni dejavnik zdravja, saj vpliva tako na telesno kot tudi duševno zdravje in kakovost življenja. Prav tako pa vpliva tudi na prevalenco kroničnih nenalezljivih bolezni kot so bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen in rak kot tudi na dejavnike tveganja (zvišan krvni tlak, zvišan krvni sladkor in debelost). Kronične nenalezljive bolezni tako predstavljajo skoraj polovico splošnega globalnega bremena bolezni.

Zadostna količina gibanja je pomembna že v samem otroštvu, saj vpliva na življenjski slog in zdravstveno stanje odraslega posameznika. Med drugim pa vpliva tudi na telesni in gibalni razvoj, kognitivne sposobnosti ter preprečuje zgodnji pojav kroničnih nenalezljivih bolezni.

Ne samo ob današnjem dnevu, tudi v preostalih dnevih v letu je potrebno skrbeti za zadostno količino gibanja. Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije odrasli za krepitev in  ohranjanje  zdravja  potrebujejo  vsaj  150  minut  zmerne  aerobne telesne  dejavnosti  na  teden,  ki  jo  lahko  nadomestijo  s  75  minutami visoko intenzivne aerobne telesne dejavnosti na teden. To se lahko doseže z zmerno telesno dejavnostjo po 30 minut vsaj 5 dni v tednu ali pa visoko intenzivno telesno dejavnostjo po 25 minut vsaj 3 dni v tednu. Seveda se lahko kombinira telesno dejavnost obeh intenzivnosti. Za otroke in mladostnike se priporoča vsaj 60 minut zmerne do visoko intenzivne telesne dejavnosti vsak dan, ki jo lahko čez dan  razdelijo na več manjših sklopov, vendar posamezen sklop ne sme biti krajši od 10 minut.

Ker je vsak začetek težak in nekateri rabijo dodatno motivacijo, smo se na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje OE Murska Sobota odločili, da bomo skozi celo leto spodbujali in motivirali prebivalce Pomurja z različnimi gibalnimi akcijami pod skupnim sloganom »Zgeni.se«.

V okviru le te je za  nami že ena uspešno izvedena gibalna akcija »Zimska gibanica«, kjer smo se dva meseca gibali in zbirali minute gibanja. Trenutno pod sloganom »Zgeni.se« poteka spomladanska akcija »Zgeni.se in opravi svoj izziv«, kjer vse do 30. 5. 2021 izvajamo tedenske gibalne izzive. Še vedno se lahko pridružite in se gibate z nami.

Več informacij o potekajoči akciji najdete na FB strani in Instagram profilu »Zgeni.se« ter na naslednji povezavi.

Zgeni.se in z rednim gibanjem poskrbi za svoje zdravje.

Organizatorji Zgeni.se

Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Murska Sobota