Z znanjem do boljšega zdravja

10 let projekta Preprečevanje zasvojenosti v Občini Ravne na Koroškem

01. 07. 2019
Ravne na Koroškem, 6. junij 2019 - Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Ravne na Koroškem je s strokovnim posvetom na temo drog in tveganih vedenj uspešno zaključil niz preventivnih aktivnosti s področja preprečevanja zasvojenosti, ki jih v lokalni skupnosti že deset let finančno podpira in omogoča Občina Ravne na Koroškem.

Program je v šolskem letu 2018/2019 potekal v obliki predavanj za starše, predavanj in delavnic za strokovne delavce ter dijake Gimnazije, Srednje šole, Osnovne šole Koroških jeklarjev, Osnovne šole Juričevega Drejčka in Vrtca Ravne na Koroškem. Prav tako smo izvedli večje strokovno srečanje za strokovno in laično javnost na Ravnah, na temo trendov na področju uporabe psihoaktivnih snovi, tako dovoljenih kot prepovedanih, aktualnega dogajanja na terenu in povezovanja različnih partnerjev v lokalni skupnosti.

Osnovni namen strokovnih predavanj je bil opremiti z novimi znanji in veščinami ali krepiti že obstoječe, tako starše, strokovne delavce, drugo strokovno in laično javnost, učence ter dijake v Občini Ravne, s čimer vsi skupaj pripomoremo k zdravemu, varnemu in kakovostnemu življenju brez zasvojenosti in tveganih vedenj.

V letošnjem šolskem letu smo, glede na izražene potrebe in problematiko med različnimi ciljnimi populacijami na terenu, posebno pozornost namenili učencem in dijakom, kot vsako leto pa tudi strokovnim delavcem ravenskih osnovnih in srednjih šol ter vrtca.

Vsebine, ki so bile prilagojene posameznim omenjenim ciljnim skupinam, so tako zajemale vse od tveganj, ki jih za otroke in mladostnike predstavljajo energijske  pijače (tudi v kombinaciji z alkoholom), krepitev pozitivne samopodobe pri mladostnikih in preprečevanje motenj hranjenja (razvijanje kritičnega odnosa do nerealnih lepotnih idealov in zavajajočih sporočil lepotne industrije), o varni in odgovorni uporabi interneta, preprečevanju prekomerne rabe in zasvojenosti s sodobnimi tehnologijami in vrstniškem spletnem nasilju, s katerim se srečujejo tudi na koroških šolah.

V goste smo povabili tudi zakonca Mrgole iz Zavoda Vezal, ki sta s strokovnimi delavci ravenskega vrtca, osnovnih in srednjih šol na strokoven, a hkrati zelo prijeten in sproščen način spregovorila o preprečevanje zasvojenosti v smislu vzgojnega procesa ter s svojimi lastnimi življenjskimi izkušnjami slikovito prikazala pasti in predloge, kako se spoprijemati z izzivi odraščanja otrok in mladostnikov. Predavanje je bilo med slušatelji izjemno dobro sprejeto, kar se je poleg ustnih zahval, odrazilo potem tudi v velikem številu vrnjenih evalvacijskih vprašalnikov ter pisnih odzivih na njih.

6. junija 2019 smo izvedli še zadnji dogodek, ki je v okviru projekta Preprečevanje zasvojenosti v Občini Ravne na Kor. potekal v šolskem letu 2018/2019 in sicer je v mali dvorani Kulturnega doma potekalo strokovno srečanje, namenjeno ravenskim strokovnim delavcem različnih strok, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko drog, zasvojenosti in tveganih vedenj, vabljena pa je bila tudi splošna javnost. Vsebina je bila tokrat namenjena seznanitvi s Sistemom za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi, novim trendom uporabe tobačnih izdelkov med mladimi (po informacijah z ravenskih šol je na terenu pereča problematika uporabe elektronskih cigaret in tobaka za oralno uporabo med otroki in mladostniki), delu z mladostniki, ki se vključujejo v program PUM-O - Projektno učenje mlajših odraslih, sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja Koroška, prepovedanim drogam z vidika kriminalitete ter pregledu aktivnosti v okviru pristopa SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola.

Preventivne aktivnosti smo tekom leta vključevali tudi v druge dogodke, na katerih smo sodelovali kot območna enota NIJZ.

Fotoutrinke si lahko ogledate na naslednji povezavi.