Z znanjem do boljšega zdravja

1. regijsko strokovno srečanje timov v ambulantah družinske medicine in centrov za krepitev zdravja v Podravju

17. 12. 2020
Na mariborski območni enoti NIJZ smo 14. 12.2020 organizirali in izvedli videokonferenčno »1. regijsko strokovno srečanje timov v ambulantah družinske medicine in centrov za krepitev zdravja«.

Na srečanje smo povabili time ambulant družinske medicine in zaposlene v centrih za krepitev zdravja iz Podravske regije (Maribor, Lenart in Slovenska Bistrica) z namenom predstavitve in nadgradnje medsebojnega povezovanja in sodelovanja.

Predstavljene in obravnavane so bile teme stanja na področju zdravja in determinant vedenjskega sloga odraslih prebivalcev Slovenije in Podravja, predstavili smo primer dobre prakse sodelovanja in povezovanja med timi ambulant družinske medicine in centrov za krepitev zdravja, predstavili obravnavo vključenih oseb v delavnico zdravega hujšanja, dotaknili se rezultatov raziskav o življenjskem slogu zdravnikov in njihovih praksah svetovanja na področju zdravega življenjskega sloga ter udeležence seznanili z nacionalnimi priporočili o prehrani in telesni dejavnosti pri sladkorni bolezni tipa 2. Proti koncu srečanja smo namenili čas tudi vsebinam, ki so povezane z epidemijo Covid-19.

Vsem predavateljem in udeležencem srečanja se iskreno zahvaljujemo, da so si uspeli organizirati svoj čas in se nam pridružiti na tem spletnem strokovnem srečanju.