Z znanjem do boljšega zdravja

1. Alpe Adria konferenca o zdravju - 8.-10. maj 2019

11. 03. 2019
Na pobudo za čezmejno sodelovanje na področju zdravja med avstrijsko Štajersko, Pomurjem in varaždinsko županiijo na Hrvaškem je s podporo predsednika Alps Adria zavezništva (Alps Adria Alliance) nastala ideja o organizaciji tematske konference o zdravju, ki bi povezala omenjene regije na širšem področju zdravja.

Že prvi stiki so pokazali, da vse tri geografske regije pestijo podobni izzivi na področju zdravja, in sicer: staranje prebivalstva, ki ga spremljajo bolezni sodobnega načina življenja in s tem povezani naraščajoči stroški zdravstvenega sistema ter odliv prebivalstva.

Namen konference je predstaviti pristop Aktivnega in zdravega staranja kot modela za prihodnost, ki bo povečal število zdravih let življenja in ki hkrati predstavlja gospodarsko priložnost za nove ideje, oblike poslovanja, storitve in inovacije.

Regije jugovzhodne avstrijske Štajerske, Pomurja in varaždinske županije imajo naravne danosti, infrastrukturo ter človeške vire, ki omogočajo gospodarski razvoj na tem področju (blaga klima, termalna voda, ravnine ter zmerno gričevje kot geografsko značilnost, stanovanjska/bivalna infrastruktura in cestna mreža, zdravstvene ustanove, izobraževalne ustanove na področju zdravstva in drugo).

Na konferenci bodo govorci predstavili politikom, gospodarstvenikom, zdravstvenim delavcem in širša javnost tudi obstoječe stanje na področju aktivnega in zdravega staranja v treh državah, evropske dobre prakse na področju čezmejnega sodelovanja in možne poti razvoja v prihodnosti.

Konferenco bodo otvorili:

 • Dr. Mate Car, Croatian Secretary of state for health (CRO)
 • Dr. Pia Vračko, Slovenian Secretary of state for health (SLO)
 • Corrado Matero, Minister for tourism, Region Campania (IT)
 • Mag. Barbara Eibinger Miedl, Minister of Economic Affairs Styria (AUT)

V uvodnem delu je predviden tudi nagovor g. Radimira Čačića, župana varaždinske županije na Hrvaškem in predsednika Alpe Adria Alianse.

Svečane otvoritve, ki bo potekala 9. 5. 2019, se bodo udeležili:

 • HE Ambassador Dr. Ksenija Škrilec,  Slovenian Ambassador in Austria (SLO)
 • HE Ambassador Dr. Vesna Cvjetkovic, Croatian Ambassador in Austria (CRO)
 • Dr. Michael Müller, Chairman Raiffeisenbank Austria d.d. (CRO)
 • Andrej Plos, M.Sc., Chairman Banka Sparkasse d.d. (SLO)

Doprinos konference za Slovenijo:

 • Podpora politike zdravju kot pomembni in medresorski tematiki ter podpora regijskemu razvoju na tem področju;
 • Promocija države na področju aktivnega in zdravega staranja;
 • Promocija našega modela primarnega zdravstvenega varstva in skupnostnega pristopa  kot celovite in univerzalno dostopne skrbi za zdravje skozi celotno življenje;
 • Promocija pomurske regije kot zaželene destinacije za življenje, turizem in gospodarstvo;
 • Vzpostavljanje direktnih stikov s partnerji na sorodnih področjih ( zdravstvo, gospodarstvo, turizem);
 • Spoznavanje evropskih primerov dobrih in delujočih praks čezmejnega sodelovanja na področju zdravstva:
 •  Krepitev partnerskih čezmejnih odnosov med sosednjimi regijami ( Bad Radkersburg, Pomurje in varaždinska županija).

Konferenco sicer organizira regija Bad Radkersburg, Human.technology Styria, Avstrijska zveza zdravilišč in Varaždinska županija. Pri organizaciji konference sodeluje tudi NIJZ, Območna enota Murska Sobota, pri oblikovanju vsebinskega dela konference ter povezovanju regijskih deležnikov.

Podporni partnerji so: Alps Adria Alliance, Avstrijsko-slovenska trgovinska zbornica, hrvaško-avstrijska trgovinska komora ter Enterprise Europe network.

Program v e-obliki, prijava  ter več informacij je dostopno  na spletni strani : https://www.healthconference.eu