Z znanjem do boljšega zdravja

Seznam MKB-10-AM kod za prijavo nalezljivih bolezni

25. 05. 2018
Zaradi novega zakonodajnega svežnja EU o varstvu osebnih podatkov, ki je zavezujoč za Slovenijo (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov z dne 27. aprila 2016) smo na NIJZ preučili prijavni sistem nalezljivih bolezni v Sloveniji ob upoštevanju določil Zakona o nalezljivih boleznih in nove evropske uredbe ter pripravili seznam diagnoz po MKB-10-AM za prijavo nalezljivih bolezni (brez HIV/AIDS, spolno prenosljivih okužb in tuberkuloze), ki je objavljen spodaj.

Seznam je pripravljen na podlagi določil opredeljenih v Zakonu o nalezljivih boleznih in Pravilniku o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje. Nalezljive bolezni (razen HIV/AIDS, spolno prenosljivih okužb in tuberkuloze) se prijavlja s prijavnim obrazcem (Obr. 8,163; DZS ali izpis iz ambulantnega programa izvajalca).

Seznam MKB kod je dostopen na naslednji povezavi.

 

Definicije prijavljivih nalezljivih bolezni za namene epidemiološkega spremljanja so dostopne na naši spletni strani, na naslednji povezavi.

 

Obrazec za prijavo okužb s HIV/AIDS je dostopen na naslednji povezavi.

 

Obrazec za prijavo spolno prenosljivih okužb (SPO) je dostopen na naslednji povezavi.

 

Prijave primerov tuberkuloze zbira Register za tuberkulozo Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergologijo Golnik. Več informacij je dostopnih na naslednji povezavi.