Z znanjem do boljšega zdravja

Samotestiranje na covid-19

Samotestiranje predstavlja učinkovit ukrep pri obvladovanju epidemije covid-19, saj omogoča hitro prepoznavo okužb s SARS-CoV-2 ter takojšnjo izolacijo potrjenih primerov in s tem zajezitev širjenja okužbe.
Prikaz samotestiranja (infografika)

Samotestiranje učencev, dijakov in študentov

V šolskem in študijskem letu 2022/23 se samotestiranje učencev, dijakov in študentov izvaja v domačem okolju.

Učenec/dijak/študent se samotestira:

- ob pojavu simptomov značilnih za covid-19 (najpogostejši simptomi: vročina, kašelj, bolečine v žrelu, nahod, slabo počutje, utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, izguba vonja in okusa ter prebavne težave) .oz.

- po stiku z okuženo osebo.

Če razvijejo simptome značilne za covid-19, o tem obvestijo tudi pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika.

V primeru pozitivnega rezultata potrditvenega testiranja pri učencu/dijaku/študentu, starše učencev in dijakov ter študente prosimo, da o tem obvestijo vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga učenec/dijak/študent obiskuje.

Ob morebitnem poslabšanju epidemiološke situacije je samotestiranje predlagano za vse učence, dijake in študente enkrat tedensko. V primeru prehoda na samotestiranje za vse učence, dijake in študente, boste pravočasno obveščeni.

Ravnanje v primeru pozitivnega rezultata samotesta

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju, oseba nemudoma pokliče izbranega osebnega zdravnika ali pediatra, v primeru njegove odsotnosti pa kontaktno covid točko zdravstvenega doma za čimprejšnjo potrditveno testiranje. Oseba počaka na izvid potrditvenega testa v samoizolaciji. Oseba naj ne zapušča doma, omeji naj stike z ostalimi osebami in dosledno upošteva priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. V primeru pozitivnega potrditvenega testa oseba obvesti izbranega osebnega zdravnika ali pediatra in se v nadaljevanju ravna po njegovih navodilih.

Starše učencev/dijakov ter študente prosimo, da o pozitivnem rezultatu potrditvenega testa pri učencu/dijaku/študentu obvestijo vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga učenec/dijak/študent obiskuje.

Ravnanje v primeru negativnega rezultata samotesta

V primeru negativenega rezultata testa pri samotestiranju ni nadaljnjih ukrepov. V primeru, da ima oseba simptome, o nadaljnji diagnostiki odloča pediater oz. izbrani osebni zdravnik.

Pogosta vprašanja in odgovori

Kaj naredim s priborom po končanem samotestiranju oz. kam ga odvržem?

Odpadke pri izvajanju prostovoljnega samotestiranja na SARS-CoV-2 (uporabljene robčke, testne materiale) je potrebno odložiti v plastično vrečko (ki je pri nekaterih testih že priložena) in odložiti v koš za mešane komunalne odpadke s pokrovom

Kako ravnam v primeru neveljavnega rezultata testa?

V primeru neveljavnega rezultata testa, ta test zavržete in ponovite samotestiranje z novim testom.

Kako sem lahko prepričan/a, da sem samotestiranje izvedel/la pravilno (kako vem, kdaj je palčka dovolj globoko v nosni votlini)?

Izvajanje samotestiranja je sestavljeno iz več korakov. Pomembno je, da vse korake izvedete skladno z navodili, s čimer je velika verjetnost pravilne izvedbe samotestiranja. V primeru nepravilnega postopanja s samim testom, vam to pove neveljaven rezultat. Z rednim izvajanjem samotestiranja se zmanjša tudi možnost nepravilne izvedbe.

Kakšna so priporočila za ravnanje osebe s potrjeno okužbo in osebe, ki je imela stik z osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2?

Navodila za izolacijo (osebe s potrjeno okužbo) in navodila za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2 so dostopna na naslednji povezavi

Strokovno mnenje glede samotestiranja v šolskem letu 2022/23 na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja