Z znanjem do boljšega zdravja

S prezračevanjem prostorov zmanjšamo tveganje za prenos novega koronavirusa SARS-CoV-2

04. 01. 2021
Eden od pomembnih higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2 je prezračevanje prostorov. Na NIJZ na pomen tega ukrepa opozarjamo že od marca. Ukrep rednega in pravilnega zračenja je tako vključen v vsa higienska priporočila za različne dejavnosti. Je tudi sestavni del vseh mnenj, ki smo jih izdali k vlogam za izvajanje prireditev v zaprtih prostorih (skupaj izdanih 5000 mnenj).

Prostore v stavbah lahko prezračujemo na tri načine:

  • naravno,
  • mehansko in
  • hibridno.

Kadar so v prostorih prisotni ljudje, priporočamo stalno prezračevanje z dovajanjem zunanjega svežega zraka z največjim možnim pretokom zraka. Izogibajte se prezračevanju s prepihom, kadar je v prostoru prisotnih več ljudi. 

Mehansko prezračevanje

Pri mehanskem prezračevanju z mehansko napravo odtočni zrak zamenjamo z zunanjim. Priporočamo, da mehanska naprava deluje ves čas, 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Na običajnih oziroma povišanih nastavitvah pretoka zraka naj naprava deluje vsaj 2 uri pred prihodom ljudi in še vsaj 2 uri po njihovem odhodu iz zaprtega prostora. Kadar so v prostorih prisotni ljudje, naj mehansko prezračevanje deluje s povečanim pretokom zraka, sicer pa je le-ta lahko zmanjšan. Sisteme ogrevanja in ohlajanja lahko uporabljate kot običajno.

Priporočamo da, z namenom omejevanje širjenja in preživetja novega koronavirusa SARS-CoV-2, v prostoru zagotavljajte relativno zračno vlago med 40 % do 60 %. Prav tako svetujemo, da prezračevalne sisteme in klimatske naprave redno čistite oziroma z njimi ravnate skladno z navodili proizvajalca oziroma vzdrževalca sistemov/naprav. Prevedena priporočila REHVA (angl. Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) o delovanju in uporabi stavbnih sistemov na območjih z izbruhom novega koronavirusa (SARS-CoV-2) so dostopna na naslednji spletni strani.

Naravno prezračevanje

Pri naravnem prezračevanju izkoriščamo naravne fizikalne lastnosti zraka pri različnih temperaturah v prostorih in na prostem. Naravno prezračevanje poteka skozi odprta okna in zunanja vrata. Priporočamo kratkotrajno (do 15 minut) in učinkovito zračenje zaprtih prostorov (okna odpremo na stežaj), veliko več kot običajno, tudi če to povzroča nekaj toplotnega neudobja.

V prostorih, kjer se nahaja več ljudi hkrati, svetujemo izklop sistemov z lokaliziranim (na nivoju posameznih prostorov) kroženjem zraka (npr. ventilatorski konvektorji, indukcijske enote). V primeru, da te naprave uporabljate, zagotovite redno zračenje z odpiranjem oken na stežaj.

Pomembno:

  • zaprte prostore prezračujmo čim bolj učinkovito in čim bolj pogosto.
  • pozorni bodimo na relativno zračno vlago v prostoru; pri nizki zračni vlagi se kapljice iz dihal, v katerih se lahko nahaja tudi novi koronavirus, zelo hitro posušijo, izhlapijo in virus postane »gol« ter tako bolj nevaren za človeka. Hkrati je v prostoru z nizko zračno vlago tudi naša sluznica dihal bolj občutljiva in bolj dovzetna za okužbo.

Viri:

  • European Centre for Disease Prevention and Control (2020). Guidelines for the use of non- pharmaceutical measures to delay and mitigate the impact of 2019-nCoV. ECDC TECHNICAL REPORT. Dostopano s spletne strani: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidelines-non-pharmaceutical- interventions
  • European Centre for Disease Prevention and Control (2020). Heating, ventilation and air-conditioning systems in the context of COVID-19: first update. 10 November 2020. Dostopano s spletne strani: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Heating-ventilation-air-conditioning-systems-in-the-context-of-COVID-19-first-update.pdf
  • REHVA COVID-19 guidance document, April 3, 2020 (prevod). Dostopano s spletne strani