Kajenje

Regijska srečanja v podporo spremembam zakonodaje za zmanjševanje uporabe tobačnih izdelkov

27. 10. 2015
Kajenje tobaka povzroča veliko breme bolezni in prezgodnjih smrti ter s tem velike stroške za posameznika, zdravstveni sektor in družbo.

V Sloveniji vsak dan zaradi bolezni, ki jih povzroča kajenje tobaka, umre 10 oseb. Tobak kadi vsak četrti Slovenec, star 15–64 let. S celovito kombinacijo poznanih učinkovitih ukrepov in popolnih prepovedi lahko pomembno zmanjšamo razširjenosti kajenja in s kajenjem povezano obolevnost, umrljivost in stroške.

Slovenija na področju ukrepov za zmanjševanje uporabe tobaka v zadnjem obdobju zaostaja za drugimi evropskimi državami. V preteklosti smo uvedli številne učinkovite ukrepe. Leta 1996 smo med prvimi državami v Evropi uvedli zelo napreden Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov. Leta 2007 smo zelo uspešno uvedli popolno prepoved kajenja v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih, ki je pomembno zmanjšala izpostavljenost prebivalcev tobačnemu dimu. Po letu 2007 pa se slovenska zakonodaja na področju nadzora nad tobakom ni spreminjala. Medtem so številne države sprejele vrsto učinkovitih ukrepov, ki omejujejo tobačno industrijo, preprečujejo kajenje in vsem, ki so zasvojeni, lajšajo odločitev za življenje brez tobaka. Slovenija je krepko nazadovala na lestvici ocene uspešnosti uvajanja učinkovitih ukrepov in je v spodnji polovici lestvice evropskih držav. Tobačna industrija ima v Sloveniji še vedno veliko možnosti za marketing tobačnih izdelkov oziroma spodbujanje začetka kajenja in zmanjševanje opuščanja kajenja.

Slovenija mora do maja 2016 v nacionalno zakonodajo vnesti določbe nove evropske Direktive o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov. Nekaterih ukrepov omejevanje tobačne industrije, pri katerih Slovenija zaostaja za drugimi državami, nova direktiva ne vključuje. Strokovnjaki podpiramo uvedbo številnih dokazano učinkovitih ukrepov, kot so med drugim nadaljnje znatno višanje obdavčitve in cen tobačnih izdelkov, popolna prepoved oglaševanja in razstavljanja tobačnih izdelkov, enotna (standardizirana) embalaža, dodatni ukrepi za zmanjšanje dostopnosti tobačnih izdelkov mladoletnim, strožje izvajanje zakonodaje in višje kazni za kršitve.

Na srečanjih po vsej Sloveniji želimo širšo javnost seznaniti z obsegom rabe tobaka v Sloveniji in posledic rabe tobaka, predstaviti potrebne ključne ukrepe in vzpodbuditi podporo za spremembo zakonodaje na tem področju.

Datumi posameznih srečanj so navedeni spodaj: 

OE

Datum

Koper

Torek, 29.9.

Ravne na Koroškem

Četrtek, 1. 10.

Maribor

Sreda, 14.10.

Murska Sobota

Četrtek, 22.10.

Novo mesto

Četrtek, 5.11.

Nova Gorica

Sreda, 11.11.

Ljubljana

Sreda, 18.11.

Celje

Sreda, 25. 11.

KranjTorek, 1.12.

 

 

080 2777 svetovalni telefon za pomoč pri opuščanju kajenja

Opustitev kajenja je koristna za zdravje v kateremkoli obdobju življenja, največje koristi za zdravje pa prinaša opustitev kajenja pred 40. letom starosti. V pomoč pri opustitvi kajenja so v Sloveniji na voljo številne brezplačne vrste pomoči. Programi opuščanja kajenja potekajo v zdravstvenovzgojnih centrih, ki so v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji, na voljo je tudi svetovalni telefon za pomoč pri opuščanju kajenja na številki 080 2777.