Publikacije

Nacionalno poročilo o stanju na področju drog 2021 v angleškem jeziku

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sodelovanju s strokovnjaki različnih strok in resorjev pripravil Nacionalno poročilo 2021 o stanju na področju drog v RS. Poročilo zajema podatke za leto 2020 in je pripravljeno v angleškem jeziku.

Nacionalno poročilo o stanju na področju drog 2019 v angleškem jeziku

Nacionalno poročilo o stanju na področju drog 2019 v angleškem jeziku

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sodelovanju s strokovnjaki različnih strok in resorjev pripravil Nacionalno poročilo 2019 o stanju na področju drog v RS. Poročilo zajema podatke za leto 2018 in je pripravljeno v angleškem jeziku.

Nacionalno poročilo o stanju na področju drog 2017 v angleškem jeziku

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sodelovanju s strokovnjaki različnih strok in resorjev pripravil Nacionalno poročilo 2017 o stanju na področju drog v RS. Poročilo zajema podatke za leto 2016 in je pripravljeno v angleškem jeziku.

Slovenski povzetek Nacionalnega poročila s področja prepovedanih drog 2021

NIJZ je v sodelovanju s strokovnjaki različnih strok in resorjev pripravil Nacionalno poročilo 2021 o stanju na področju prepovedanih drog v RS.Poročilo je bilo pripravljeno v angleškem jeziku in zajema podatke za leto 2020.Zdaj je na voljo tudi slovenski povzetek.

Slika naslovne strani publikacije

Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2020

V publikaciji Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2020 so v besedi in sliki na kratko predstavljene ključne novosti in informacije s področja drog za leto 2019 in prvo polovico leta 2020.

Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2019

V publikaciji Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2019 so v besedi in sliki na kratko predstavljene ključne novosti in informacije s področja drog za leto 2018 in prvo polovico leta 2019.

Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2017

V publikaciji Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2017 so v besedi in sliki na kratko predstavljene ključne novosti in informacije s področja drog za leto 2016 in prvo polovico leta 2017.

Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2016

Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2016

Nacionalno poročilo o stanju na področju drog 2015 v angleškem jeziku

Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju s strokovnjaki iz različnih področij že več kot deset let pripravlja Nacionalno poročilo o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji.

Nacionalno poročilo o stanju na področju drog 2014 v angleškem jeziku

Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju s strokovnjaki iz različnih področij že več kot deset let pripravlja Nacionalno poročilo o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji.