Zdravje in zdravstveno varstvo v Sloveniji

Zdravje in zdravstveno varstvo v Sloveniji

Statistični urad RS in Nacionalni inštitut za javno zdravje sta pripravila publikacijo z naslovom Zdravje in zdravstveno varstvo v Sloveniji. V publikaciji je predstavljen izbor dosegljivih podatkov s področja zdravja in zdravstvenega varstva tako v Sloveniji kot v nekaterih drugih evropskih državah.