Zbornik izvlečkov strokovnega posveta Eno zdravje

S strokovnim posvetovanjem ob mednarodnem dnevu “Eno zdravje”, ki je bilo namenjeno širokemu krogu strokovnjakov različnih ved, ki delujejo na področju varovanju zdravja ljudi in živali, smo strnili najpomembnejše vsebine. Namen posvetovanja je bil predstavitev novosti, izsledkov raziskav in oblikovanje predlogov za skupno doseganje ciljev, ki so poudarjeni v strateških dokumentih mednarodnih organizacij in tudi Slovenije.