Za zdrav začetek

V publikaciji predstavljamo teoretična izhodišča, izvedbeni in metodološki predlog za sodobno pripravo na porod in starševstvo. Njen namen je spodbuditi premislek o ciljih, izhodiščih in metodah učenja odraslih o različnih vidikih zdravega načina življenja in preprečevanja bolezni ter poškodb.