Varen začetek

Brošura je namenjena mladim delavcem, saj ti verjetno o nevarnostih in tveganjih pri delu na delovnem mestu še ne razmišljajo veliko. Vendar se ravno mladi delavci stari od 18 do 24 let, ki začno delati, najpogosteje poškodujejo, zato je zelo pomembno, da se seznanijo s pravili in predpisi v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, saj je tako njihovo zdravje v prihodnosti bistveno bolje zaščiteno, tveganje, za poškodbe pa manjše.