Uporaba tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije ter neenakosti in kombinacije te uporabe - POVZETKI

Izšel je povzetek publikacije ''Uporaba tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije ter neenakosti in kombinacije te uporabe'".

V kratki publikaciji v slovenskem in angleškem jeziku želimo bralcu predstaviti razširjenost uporabe tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije in izpostaviti skupine s povečanim tveganjem za uporabo omenjenih psihoaktivnih snovi. Publikacija je namenjena vsem, ki želijo hiter vpogled v področje rabe tobaka, alkohola in prepovedanih drog (predvsem konoplje), ter jih zanimajo skupine z večjim tveganjem za uporabo omenjenih psihoaktivnih snovi in vsem, ki v različnih resorjih tako na ravni države kot na ravni lokalne skupnosti (so)ustvarjajo politike in programe na področju zmanjševanja uporabe psihoaktivnih snovi ter lahko pripomorejo, da bo škoda zaradi uporabe teh snovi čim manjša.