Uporaba prepovedanih drog, tobaka in alkohola v Sloveniji 2011 - 2012: Metodologija raziskave in izbrani statistični podatki

Publikacija je statističen pregled ključnih rezultatov raziskave Anketa o uporabi tobaka, alkohola in drugih drog, ki je bila v letih 2011 - 2012 izvedena na Inštitutu za varovanje zdravja RS. Namenjena je vsem, ki se ukvarjajo s področjem zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi.