Uporaba prepovedanih drog, tobaka in alkohola v Sloveniji 2011–2012

Publikacija, ki je pred vami, je statističen pregled ključnih rezultatov raziskave Anketa o uporabi tobaka, alkohola in drugih drog, ki smo jo na Inštitutu za varovanje zdravja (sedaj NIJZ) izvedli v letih 2011 in 2012. Razširjenost in vzorci uporabe tobaka, alkohola in prepovedanih drog v populaciji, ki se merijo z anketnimi raziskavami, so pomembni kazalniki, s katerim spremljamo in ocenjujemo stanje na področju zasvojenosti, in dajejo osnovno informacijo o vzorcih uporabe, tveganih vedenjih, socialnih in zdravstvenih povezavah in o posledicah, povezanih z uživanjem psihoaktivnih snovi.