Tradicionalni slovenski zajtrk - Poročilo o nacionalnem projektu 2011

Namen projekta »Tradicionalni slovenski zajtrk«  je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo mladino in vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti za okolje in pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo, gospodarske dejavnosti in širše okolje. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom telesne dejavnosti  za zdravje.  Pri spodbujanju uživanja zajtrka  ima ključno vlogo družina,  zelo pomembno vlogo pa imajo tudi šole in vrtci, ki naj bi spodbujali  redno  uživanje zajtrka. Šolsko  in  vrtčevsko  okolje je  namreč  prostor, kjer otroci preživijo pomemben del dneva večino dni v tednu, zato je prav, da jim omogočamo dostopnost do ustreznih informacij o zdravem prehranjevanju in omogočamo zdrave izbire.