Tradicionalni slovenski zajtrk - Izvajanje nacionalnega projekta 2015

Nacionalni inštitut za javno zdravje  je  opravil  vrednotenje izvajanja projekta Tradicionalni slovenski zajtrk, ki v Sloveniji poteka od leta 2011, od leta 2012 dalje pa tudi v podporo dnevu slovenske hrane. Vrednotenje je bilo opravljeno kot notranje naknadno vrednotenje procesov, izdelkov in v omejenem obsegu tudi širših vplivov.

Z evalvacijo projekta želimo ugotoviti,  kako učinkovit in uspešen je bil projekt v letu 2015 in, ali je v določenem segmentu dosegel želene učinke.