Spregovorimo o samomoru v medijih

Smernice v strnjeni in jasni obliki na enem mestu prinašajo ključna strokovna spoznanja o samomoru, o njegovih zdravstvenih, družbe-nih ter psihološko - medijskih specifikah, obenem pa ponujajo pripo-ročila za odločanje v povsem konkretnih dilemah, pred katerimi se znajdemo novinarji. Na vprašanja, kot so, ali naj uporabljeno metodo samomora opišemo z vsemi »sočnimi« podrobnostmi, ali naj objavi-mo »ekskluzivni« portret mladoletnice, ki svoje stiske ni znala razreši-ti drugače kot s samomorom, in ali naj, denimo, objavimo reportažo o »mostu samomorilcev«, smernice ponujajo jasne odgovore, oprte na več kot 50 raziskav o vplivu medijev na samomorilno vedenje, ki vse po vrsti razkrivajo morda premalo znano dejstvo, da lahko neodgovorno poročanje o samomoru ranljive posameznike celo spodbudi k njemu.