Spolna vzgoja v okviru formalnega šolskega izobraževanja (raziskovalno poročilo)

Raziskavo »Spolna vzgoja v okviru formalnega šolskega izobraževanja« ki jo je izvajal Nacionalni Inštitut za javno zdravje, v sodelovanju z Zavodom za šolstvo Republike Slovenije, je potekala v sklopu Razvojno-raziskovalnih projektov v okviru Terciarja I, v obdobju 2011-2012. Anketiranje je bilo izvedeno v času od aprila do junija 2012. Sodelovalo je 890 slučajno izbranih dijakov slovenskih srednjih šol. Vključena so bila vprašanja v zvezi z zadovoljstvom podajanja informacij o spolnosti v srednjih šolah oziroma mnenjem o vpeljavi spolne vzgoje v srednje šole, vprašanja o poznavanju in odnosu do kontracepcije ter spolno prenosljivih okužb ter vprašanja o dojemanju spolnega nasilja in morebitnih izkušenj z njim.
Izsledki raziskave nakazujejo potrebo po sistemski vpeljavi vsebin, povezanih s spolnostjo, v izobraževalni proces. Hkrati opozarjajo na slabo poznavanje spolnih bolezni ter izpostavljajo pomen in vlogo javnih medijev, predvsem interneta, pri posredovanju vsebin povzeanih s spolnostjo.