Smernice za postvencijo v šoli ob samomoru učenca ali dijaka

Smernice Ko se zgodi samomor učenca ali dijaka so namenjene šolskemu kolektivu, ki se sooči s samomorom svojega učenca ali dijaka. Tragični dogodek se dotakne vseh članov skupnosti. Organizirana in dobro vodena dejavnost šole po samomoru učenca ali dijaka bo omogočila varno okolje in čustveno razbremenitev zaposlenim in učencem ter s tem blažila posledice travmatskega dogodka. Potek postvencije v šoli je opisan po korakih, ki bodo vodstvu in zaposlenim v pomoč pri ukrepanju in odzivanju v krizni situaciji. Prav tako priročnik vsebuje informacije, ki so potrebne za preprečevanje čustvenih stisk in duševnih težav otrok in mladostnikov. Smernice zato šolskim delavcem in tudi drugim strokovnjakom, ki so v delovnem stiku z mladimi, pomagajo pri doseganju različnih ciljev.