Slovenija brez tobaka - kdaj?

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo pripravili publikacijo z naslovom ''Slovenija brez tobaka - kdaj?'', v kateri predstavljamo ključne podatke o posledicah kajenja tobaka in predloge ukrepov za Slovenijo, s katerimi bi zmanjšali razširjenost kajenja in posledice. Publikacija je namenjena vsem, ki v različnih resorjih tako na ravni države kot na ravni lokalne skupnosti (so)ustvarjajo politiko na področju nadzora nad tobakom in lahko pripomorejo, da bo škoda zaradi tobaka v Sloveniji čim manjša ter vsem, ki na tem področju delujejo oziroma jih področje zanima. S publikacijo želimo predstaviti verodostojne informacije in podatke o obsegu problema in učinkovitih ukrepih, s katerimi lahko škodljive posledice tobaka zmanjšamo na najmanjšo možno mero.

Viri publikacije