Priročnik za izvajalce vzgoje za zdravje ob sistematskih pregledih šolskih otrok in mladostnikov

Vzgoja za zdravje za šolske otroke in mladostnike v okviru zdravstvenega varstva lahko poteka tudi v okviru rednih sistematskih otrok in mladostnikov. Program se je redno začel izvajati v šolskem letu 2007/08. Program je bil potrjen tudi na 40. redni seji Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo (20.4.2007). Program obsega priročnik za izvajalce s pripravljenimi CD, posamezna gradiva za delavnice za otroke in mladostnike ter evalvacijske vprašalnike.