Priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih - Dopolnjena izdaja

Nacionalni inštitut za javno zdravje je dokument pripravil v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje ter Ministrstvom za šolstvo in šport, namenjen pa je za pomoč osebju v vrtcu pri ravnanju ob življenje ogrožajočih in drugih nenadno nastalih stanjih, ki zahtevajo ukrepanje in/ali zdravniško pomoč. V priporočilih so opredeljena načela, kako je treba pravilno ukrepati in navedeni pogoji za nemoteno ukrepanje, npr. priprava potrebnih seznamov imen in telefonskih številk, podatkov o zdravstvenih posebnostih otrok, organizacija usposabljanja osebja za nudenje prve pomoči, zagotavljanje opreme za prvo pomoč ...