Prekomerna prehranjenost in debelost pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji II

Temelj vseh opisanih  sprememb je »debelilno« okolje, v katerem danes otroci in mladostniki odraščajo. Raziskave Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)  kažejo, da prav v vseh družbenih skupinah na prehranske odločitve bolj vplivajo možnosti v okolju kot posameznikove odločitve, najbolj pomembno prav pri tistih iz nižjih socialno-ekonomskih slojev. Zato na NIJZ zagovarjamo implementacijo sistemskih ukrepov različnih sektorjev, opisanih v  Resoluciji o Nacionalnem programu prehrane in telesne dejavnosti 2015—25, ki otrokom omogočajo življenje v okoljih, v katerih bodo lahko razvijali zdrave prehranske in gibalne navade.