Poškodbe starejših ljudi zaradi padcev v Sloveniji

V zadnjem desetletju zaradi staranja prebivalstva postajajo poškodbe starejših javnozdravstveni problem, saj so drage za zdravstveni sistem, imajo običajno resne posledice in vodijo ireverzibilno slabljenje funkcije, institucionalizacijo in smrt. Več o poškodbah starejših ljudi zaradi padcev v Sloveniji si preberite v publikaciji Poškodbe starejših ljudi zaradi padcev v Sloveniji.