Poročilo o usklajevanju rezultatov projekta v strokovni in splošni javnosti

Aktivnosti in rezultati delovnega sklopa 1 so bili redno predstavljeni tako strokovni kot tudi splošni javnosti ter drugim ključnim deležnikom na različnih srečanjih, posvetih in sestankih. Rezultati projekta so bili diseminirani tudi preko tiskanih promocijskih gradiv in projektnega spletnega portala (www.skupajzazdravje.si).