Poročilo o izvedenem ciljno raziskovalnem projektu: Onesnaženost zraka z ultra-finimi delci in ocena možnih vplivov na zdravje zaradi ognjemetov

Vse več je epidemioloških dokazov o povezavi med izpostavljenostjo ultra‐finim delcem ali nanodelcem in kardiorespiratornim zdravjem, ter zdravjem živčnega sistema. K splošnemu onesnaženju zraka z ultra‐finimi delci v določeni meri pripomorejo tudi ognjemeti. Za doseganje različnih efektov in barv se pri izdelavi pirotehničnega izdelka oziroma ognjemeta uporabljajo različne kemikalije, ki običajno vsebujejo fosfor, kalij, kalcij, svinec, magnezij, aluminij, silicij, železo, baker, barij, natrij, molibden. Pri eksploziji se iz pirotehničnega izdelka silovito sprostijo v zrak v obliki plinastih reakcijskih produktov in ultra‐finih delcev, ki nastanejo pri reakciji s kisikom oziroma pri reakciji med posameznimi deli eksploziva. V sklopu projekta smo ocenili izpostavljenost ultra‐finim delcem, ki nastanejo kot posledica ognjemetov. Poskušali smo oceniti povezavo med možnimi negativnimi vplivi na zdravje v času ognjemetov, ko je vsebnost ultra‐finih delcev v zraku povišana.