Patronažna dejavnost v obdobju od 1999 do 2013

Demografske  značilnosti današnjega časa neposredno vplivajo na zdravstveno varstvo. Zanimalo nas je,  kako se  posledice  sprememb  odražajo v patronažnem varstvu Slovenije. Ugotovili smo, da se kljub kadrovski okrepitvi in boljši dostopnosti prebivalcev do patronažnih storitev,  postopno  spreminja vsebina patronažne zdravstvene nege. Obseg preventivne dejavnosti se zmanjšuje, preventiva pa je  pretežno    usmerjena  na obravnave novorojenčkov in otročnic.  Opazno  narašča potreba po kurativnih obravnavah pacientov, katerih  starost  je vse višja.