Onesnaženost zunanjega zraka z ozonom na primorskem območju (SIP) v obdobju 2007–2015 in ocena vplivov na zdravje

Namen študije je bil pregledati in oceniti stanje onesnaženosti zunanjega zraka z ozonom na primorskem območju, t. i. SIP (aglomeracija SIP, Ur.l. RS 8/2015), slika 1, v obdobju 2007–2015 in izračunati kazalce SOMO (SOMO35, SOMO0 in SOMOCAFE). Ocena stanja onesnaženosti zunanjega zraka in izračuni kazalcev temeljijo na zbranih in ustrezno obdelanih podatkih treh stalnih merilnih mest, ki obratujejo na primorskem območju v sklopu Državne merilne mreže za spremljanje kakovosti zunanjega zraka (DMKZ, Agencija RS za okolje), in sicer Koper, Nova Gorica in Otlica. Cilj študije je bil tudi kvantifikacija vplivov ozona na zdravje prebivalcev območij upravnih enot (v nadaljevanju UE) Koper in Nova Gorica na osnovi izračunanega kazalca SOMO35 oziroma SOMO0.