Odnos do telesa

Priročnik Odnos do telesa je namenjen izvajalcem vzgoje za zdravje v okviru primarnega zdravstvenega varstva. Gradivo je namenjeno predvsem podpori izvajalcem pri izvajanju zdravstvenovzgojnih dejavnosti/delavnic v šolskem okolju (srednjih šolah) z različnih področij zdravja in zdravega načina življenja mladostnikov. Izbira dejavnosti je na strani izvajalca glede na okolje v katerem deluje, ob upoštevanju potreb in razvojnih značilnosti mladostnikov ter možnosti izvedbe dejavnosti v šolskem okolju.